DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (nieruchomości zamieszkałe i w części niezamieszkałe) (506.90 kb)

ZAŁĄCZNIK „A" - WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYMI (378.29 kb)

ZAŁĄCZNIK „B" - WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (674.85 kb)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY (641.50 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie