ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (281.30 kb)

Uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów
 
UCHWAŁA NR XXX/156/13 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (217.28 kb)

UCHWAŁA NR XLIV/220/14 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (159.51 kb)


UCHWAŁA NR XXXII/160/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (100.98 kb)


UCHWAŁA NR XXXVII/194/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów

W sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXIV/176/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (321.33 kb)W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

UCHWAŁA NR XXVI/127/13 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (135.62 kb)

UCHWAŁA NR XXVIII/142/13 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (234.42 kb)

UCHWAŁA NR XXXVI/186/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki  za pojemnik o określonej pojemności 

UCHWAŁA NR XXXVII/195/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemnościW sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów

UCHWAŁA NR XXXIV/177/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów (1,014.56 kb)

UCHWAŁA NR XXXVII/196/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych  na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci w 2017 roku

 

    W roku 2017 zbieramy odpady wielkogabarytowe tj. meble, dywany, pralki, lodówki

      

       - wystawione na chodniku w rejonie domów jednorodzinnych,

      - wystawione przy pojemnikach na odpady w rejonie zabudowy wielorodzinnej w dniach:
        01.04.2017 r.,  19.08.2017 r.,  18.11.2017 r.

 

             


PSZOK – t.j. Punkt Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych

jest czynny   od 01
listopada 2016 do 30 kwietnia 2017 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00,

w soboty w godzinach 10.00 - 15.00.


Tel. 76 8 188 370 lub 371 w. 30 - Pani Róża Rzepakowskaserwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie