Uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:

 2017
 
UCHWAŁA NR XXXII/159/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi (96.52 kb)

UCHWAŁA NR XXXII/160/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (100.98 kb)

UCHWAŁA NR XXXII/161/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów (36.76 kb)


 


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci w 2017 roku

 

    W roku 2017 zbieramy odpady wielkogabarytowe tj. meble, dywany, pralki, lodówki

      

       - wystawione na chodniku w rejonie domów jednorodzinnych,

      - wystawione przy pojemnikach na odpady w rejonie zabudowy wielorodzinnej w dniach:
        01.04.2017 r.,  19.08.2017 r.,  18.11.2017 r.

 

             


PSZOK – t.j. Punkt Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych

jest czynny   od 01
listopada 2016 do 30 kwietnia 2017 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00,

w soboty w godzinach 10.00 - 15.00.


Tel. 76 8 188 370 lub 371 w. 30 - Pani Róża Rzepakowskaserwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie