Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Chojnowa


16 czerwca radni udzielili Burmistrzowi Miasta Chojnowa Janowi Serkiesowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Burmistrz podkreślił, że rok 2020 nie był łatwy. Był to rok nieprzewidywalny dla wszystkich z racji pandemii koronawirusa.

Na Sesji Rady Miejskiej radni oraz goście wysłuchali prezentacji burmistrza dot. raportu o stanie miasta za rok 2020. Raport ten podsumowuje pracę urzędu oraz podległych mu jednostek.

Jednogłośne głosowanie w sprawie wotum zaufania i absolutorium jest docenieniem całorocznej pracy i prawidłowych działań finansowych w ubiegłym roku. (szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 400 / wysokość: 600)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie