Karty usług - URZĄD STANU CYWILNEGO

 

1. SPORZĄDZANIE AKTÓW URODZEŃ NOWO NARODZONYM DZIECIOM (119.28 kb)


2. PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA (119.96 kb)

 

3. REJESTRACJA DZIECI URODZONYCH ZE ZWIĄZKÓW POZAMAŁŻEŃSKICH (122.55 kb)

 

4. PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI (121.55 kb)

 

5. PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA (120.74 kb)

 

6. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWEGO (123.94 kb)

 

7. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO (127.60 kb)

 

8. SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA (119.33 kb)

 

9. JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO (116.79 kb)


10. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O MOŻLIWOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ (123.65 kb)

 

11. PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA (120.08 kb)

 

12. SPORZĄDZANIE AKTU ZGONU (119.03 kb)

 

13. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA (117.54 kb)

 

14. USTALENIE I ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO (122.28 kb)

 

15. UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO (118.80 kb)

 

16. WPISYWANIE AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (118.71 kb)

 

17. WYDAWANIE ODPISÓW Z AKTÓW URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW (119.04 kb)

 

18. PROSTOWANIE OCZYWISTYCH BŁĘDÓW PISARSKICH (119.52 kb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie