Na terenie Miasta Chojnowa prowadzona jest tygodniową zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz tekstyliów. Odbiór odbywać się będzie wyłącznie raz w tygodniu w każdy piątek. Jeżeli w danym dniu przypada święto kościelne lub państwowe, termin zbiórki odpadów przekłada się na kolejny piątek miesiąca.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawiać obok pojemników na śmieci  nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru.

Wystawiając odpady wielkogabarytowe niezgodnie z harmonogramem zaśmiecamy otoczenie śmietnika i utrudniamy do niej dostęp innym mieszkańcom.


ou (szerokość: 750 / wysokość: 100)

pszok (szerokość: 565 / wysokość: 407)Tel. 76 81 88 370 lub 371 w. 30 - Pani Róża Rzepakowska

                                       

 

Zarządcy budynków wielorodzinnych organizują zbiórkę  odpadów  przy pojemnikach na śmieci.

Przystąpienie do akcji należy zgłosić w piątek do CHZGKiM - tel. 76 81 88 370 w.30

lub do Urzędu Miejskiego tel. 76 81 86 681serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie