Harmonogram odbioru odpadów

APLIKACJA "KIEDY ŚMIECI" Z AKTUALNYM HARMONOGRAMEM ODBIORU ODPADÓW

Od dn. 18.02.2021 r. Urząd Miejski w Chojnowie zaprasza mieszkańców miasta do korzystania z aplikacji "Kiedy śmieci" dostępnej na telefony z Androidem i IOS. Ta darmowa aplikacja informuje o terminach odbioru odpadów przy wybranej ulicy i zawiera szereg informacji np. o chojnowskim PSZOK-u czy o zasadach segregacji odpadów.

Harmonogram odpady zmieszane - zabudowa jednorodzinna
Harmonogram odpady - szkło - zabudowa niezamieszkałaHarmonogram odpady - papier - zabudowa niezamieszkałaHarmonogram odpady - bioodpady - zabudowa niezamieszkała


Harmonogram odpady - metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - zabudowa niezamieszkała


Zamieszczone harmonogramy są na bieżąco aktualizowane w oparciu o składane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie