KONKURS „Rolnik w nowej perspektywie"


TEMATYKA KONKURSU


Celem Konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który będzie swym ciekawym przekazem zwracać uwagę przyszłego odbiorcy na któreś z niżej wymienionych zagadnień, dając jednocześnie sposobność do promowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027, a mianowicie:

  • zapewnienie rolnikom godziwych dochodów : wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego;
  • zwiększenie konkurencyjności: zwiększenie konkurencyjności i wydajności rolnictwa w sposób zrównoważony, aby sprostać wyzwaniom związanym z wyższym popytem w warunkach ograniczonych zasobów i niepewnej sytuacji klimatycznej;
  • pozycja rolnika w łańcuchach wartości: poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
  • rolnictwo i łagodzenie zmiany klimatu: przyczynianie się do łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowywania się do nich, a także do zrównoważonej produkcji energii;
  • wydajne gospodarowanie glebą: wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
  • różnorodność biologiczna i krajobrazy: przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
  • zmiany strukturalne i wymiana pokoleń: modernizacja sektora rolnego przez przyciągnięcie młodych ludzi i udoskonalenie ich rozwoju zawodowego;
  • zatrudnienie i wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich: promowanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
  • zdrowie, żywność i oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, ograniczenia marnotrawienia żywności, jak również poprawy dobrostanu zwierząt.

https://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artykuly/dolnoslaskie-zachecamy-do-udzialu-w-konkursie-pt-rolnik-w-nowej-perspektywie.html?fbclid=IwAR27kCDQpLR_4M3IOwUN_AlKf9RYGosVfgQOd3cYu_KTCgosFVkKTz8X1Ps


(szerokość: 750 / wysokość: 445)


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie