Karty usług - URZĄD STANU CYWILNEGO

 

1. SPORZĄDZANIE AKTÓW URODZEŃ NOWO NARODZONYM DZIECIOM (205.88 kb)


2. PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA (175.03 kb)

 

3. PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI (173.04 kb)

 

4. PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA (174.84 kb)

 

5. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWEGO (184.05 kb)

 

6. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO (199.88 kb)

 

7. JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO (178.64 kb)


8. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O MOŻLIWOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ (184.82 kb)

 

9. PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA (173.72 kb)

 

10. SPORZĄDZANIE AKTU ZGONU (177.70 kb)

 

11. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA (183.11 kb)

 

12. ODTWORZENIE/SPORZĄDZENIE AKTU STANU CYWILNEGO (202.13 kb)

 

13. SPROSTOWANIE I UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO (184.01 kb)

 

14. WPISYWANIE AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (186.84 kb)

 

15. WYDAWANIE ODPISÓW Z AKTÓW URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW (185.71 kb)


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie