Karty usług  - WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, OŚWIATY I ZDROWIA

1. WYDANIE DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ STYPENDIUM SZKOLNE (33.00 kb)

2.
WYDANIE DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ ZASIŁEK SZKOLNY (15.89 kb)

3.
WYDANIE DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA (34.00 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie