Aktualności

dodatek elektryczny - grafika promocyjna

DODATEK ELEKTRYCZNY - dopłata do ogrzewania mieszkań i domów

Dodatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów. Dotyczy osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów (UWAGA: nie chodzi tutaj o bojlery podgrzewające tylko wodę, ale takie z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania). Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Dodatek elektryczny nie będzie obejmował właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

2023-01-12 13:01

Budynek Urzędu Miejskiego w Chojnowie

Sprawozdanie 8/2022 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od 01 grudnia 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:
*Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, inwestycje, zamówienia publiczne

2023-01-04 13:36

Budynek Urzędu Miejskiego w Chojnowie

Budżet Chojnowa na 2023 rok


20 grudnia, na sesji Rady Miejskiej Chojnowa, radni uchwalali m.in. budżet Miasta na 2023 rok. Projekt budżetu przedstawił Burmistrz Jan Serkies:

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
W oparciu o uregulowania prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych pod obrady dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Chojnowa przedkładam projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok.
Uchwała budżetowa Miasta Chojnowa na 2023 rok zakłada dochody budżetu w wysokości 70.109.171,50 zł, w tym:
• dochody bieżące w kwocie 52.269.119,50 zł
• dochody majątkowe w wysokości 17.840.052,00 zł.

2023-01-04 12:32

Gospodarka odpadami - grafika przykładowa

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go dnia, po miesiącu, którego opłata dotyczy.
Dla nieruchomości zamieszkałych (od 01.12.2022 r.): 31,00 zł. osoba/miesiąc.

2022-12-13 14:55

Dodatek elektryczny

Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że można składać wnioski o wypłatę "Dodatku elektrycznego". Zgodnie z ustawą jednorazowy dodatek otrzymają gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów. Dotyczy to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów (UWAGA: nie chodzi tutaj o bojlery podgrzewające tylko wodę, ale takie z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania). Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Dodatek elektryczny nie będzie obejmował właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

2022-12-05 12:00

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie