Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Program “Czyste Powietrze”

 

Urząd Miejski zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze” w dniu 16 lutego 2023 r. w godz.14.00 – 15.00. w siedzibie Urzędu. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Przypominamy również, że w Urzędzie Miejskim w Chojnowie funkcjonuje punkt konsultacyjno - informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Dzięki zawartemu porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w Urzędzie Miejskim można uzyskać wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Program Czyste Powietrze – STOP Smog

Portal Beneficjenta - Wrocław (fos.wroc.pl)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie