Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (szerokość: 350 / wysokość: 66)

Lokalne Okienko Przedsiębiorczości, czyli w skrócie LOP, jest miejscem, w którym wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osoby już taką działalność prowadzące mogą bezpłatnie uzyskać wszelkie informacje w temacie zakładania przedsiębiorstwa, jego prowadzenia a także finansowania go ze źródeł budżetu państwa i środków pieniężnych Unii Europejskiej.


Lokalne Okienko Przedsiębiorczości  funkcjonuje  również w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, II piętro, pokój nr 13.
Podstawowym zadaniem "okienka" jest pomoc istniejącym oraz powstającym małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie:

1. ułatwiania załatwienia wszystkim formalności i wymogów administracyjno- prawnych związanych z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. udzielanie informacji przedsiębiorcom o sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych po akcesji,
3. udzielenie informacji przedsiębiorcom o możliwościach wystąpienia o pomoc finansową ze środków UE.

Każde Lokalne Okienko Przedsiębiorczości posiada bezpośredniego zwierzchnika merytorycznego, z którym współpracuje, uzgadnia informacje przekazywane przedsiębiorcom. W przypadku chojnowskiego Okienka taką instytucją jest:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
ul. Rataja 26, 59-220 Legnica
tel. (0-76) 862 27 77, 862 35 22
fax. (0-76) 862 09 68, 834 27 97
e-mail: arleg@arleg.com
www.arleg.com


Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. prowadzi Punkt Konsultacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw.


Zadania państwa w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy. Tam można uzyskać informacje o podstawowych instrumentach wsparcia skierowanego do przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie