Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Fundusze Europejskie - Mobilny Punkt Informacyjny

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanego w Chojnowie Mobilnego Punktu Informacyjnego.

2024-04-15 13:50

Nabór wniosków o dotacje w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie”

Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” ogłasza nabór wniosków o dotacje w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie” w 2024 roku! Stowarzyszenie Lokalna Grupa „Wrzosowa Kraina” ogłasza nabór wniosków w Lokalnym Konkursie Grantowym Działaj Lokalnie w terminie od 15 kwietnia do 15 maja. Łączna pula środków finansowych w Konkursie przeznaczona na dotacje w 2024 roku wynosi 60.000,00 zł. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

2024-04-12 14:52

Program “Szkolny Klub Sportowy”

W marcu br. Gmina Miejska Chojnów zawarła umowę o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu, dotyczącą realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”. Program „Szkolny Klub Sportowy” skierowany jest do uczniów w celu umożliwienia podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego – uczestnicy Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 4.

2024-04-10 08:42

Projekt “Umiem pływać”

W marcu br. Gmina Miejska Chojnów zawarła porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu, dotyczące organizacji zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu pn.: „Umiem pływać”. Projekt – w trakcie realizacji - uczestniczą uczniowie szkół podstawowych klas I-III.

2024-04-10 08:41

18. marca - Światowy Dzień Recyklingu

Recykling to proces odzysku, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach (Ustawa o odpadach Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.). Dzięki recyklingowi oszczędzamy energię, redukujemy emisję gazów cieplarnianych, chronimy przyrodę oraz surowce naturalne.

2024-03-18 12:32

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie