Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Dane o programie Czyste Powietrze stan na 30.09.2023 r. 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 78

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 50

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych: 35

Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone): 490.246,39 zł

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie