Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Dotacja z programu CZYSTE POWIETRZE

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw pragniemy poinformować, że w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, wprowadza się ograniczenia i zakaz w zakresie eksploatacji instalacji.

• Od 1 lipca 2024 mieszkańcy województwa dolnośląskiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012.

• Od 1 lipca 2028 nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3, 4 w/w normy.

W związku z powyższym przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Chojnowie działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła. Dotacje przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu;

• docieplenie przegród budynku;

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

• instalację odnawialnych źródeł energii;

• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta powinien umówić się telefonicznie na spotkanie, tel. 76 506 54 51 wew. 478 lub 479. Po przygotowaniu wniosku dla mieszkańca pracownik Urzędu przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl

https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie