Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Dotacja z programu CZYSTE POWIETRZE

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw pragniemy poinformować, że w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, wprowadza się ograniczenia i zakaz w zakresie eksploatacji instalacji.

2024-01-29 15:17

Informacja dla przedsiębiorców dot. sprzedaży napojów alkoholowych

Szanowni Przedsiębiorcy! Jeśli posiadacie Państwo zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powinniście pamiętać, że każdego roku jesteście zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wnieść opłaty za korzystanie z tych zezwoleń w 2024 r.

2024-01-24 12:08

Pismo monitujące Burmistrza Miasta do PGW Wody Polskie ws. stanu koryta rzeki

Nasza Skora bez wątpienia wymaga liftingu. Miasto nie jest właścicielem rzeki, ale w trosce o estetykę i bezpieczeństwo Burmistrz Jan Serkies wystosował pismo monitujące do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zlewnia w Legnicy z prośbą o interwencję i konserwację koryta rzeki.

2024-01-23 10:13

15,8 mln zł rozdysponowane przez LGD “Wrzosowa Kraina”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” na przestrzeni lat 2016-2022 rozdysponowało środki z funduszy unijnych na łączną kwotę 15 812 000,00 zł. Środki finansowe pochodziły z działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Wsparcie otrzymali beneficjenci z terenu gminy Chocianów, gminy Lubin, gminy Chojnów, miasta Chojnów, gminy Przemków, gminy Gromadka, gminy Miłkowice oraz gminy Kunice.

2024-01-09 16:17

Ważna zmiana zasad wykupu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych będą mieli możliwość, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. do dnia 31 sierpnia 2024 r., wystąpić z żądaniem sprzedaży nieruchomości na ich rzecz.

2024-01-05 14:35

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie