Aktualności

Wymiana pieców - ogłoszenie o naborze wniosków
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa. Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup nowego źródła ciepła, nie więcej niż 3.000 zł brutto. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. Zgodnie z treścią Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa warunkiem uzyskania dotacji celowej jest zawarcie umowy na dofinansowanie źródła ogrzewania przed rozpoczęciem inwestycji. Dotacja będzie przyznawana tylko na przedsięwzięcia, które będą realizowane po dniu złożeniu wniosku tj. od 10 maja 2021 r.
data publikacji: 2021-05-11 12:12
 
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
PSZOK znajduje się przy ulicy Kraszewskiego 1 Godziny Otwarcia PSZOK-u Środa 12:00 – 17:00 Piątek 12:00 – 17:00 Sobota 10:00 – 15:00 Regulamin PSZOK doprecyzowuje rodzaje i ilość odpadów, które mieszkańcy mogą przynieść i zostawić bezpłatnie bezpośrednio w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - regulamin do pobrania na stronie:
data publikacji: 2021-05-11 10:41
 
Gospodarowanie odpadami – stawki i zasady
Nowe stawki naliczania opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują w Chojnowie od 1 września 2020 roku. Wzrost opłaty za odpady związany jest z przemianami, które objęły cały kraj, w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki związane są z obowiązkiem tonażowego rozliczania się gminy z operatorem świadczącym usługę na podstawie umowy. W Chojnowie w wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych została zawarta umowa z konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – EconTrader Sp. z o.o., ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice, Członek Konsorcjum – EkoPartner Recykling sp. z o.o., ul. Zielona 3, 59-300 Lubin, Członek Konsorcjum – Remondis Legnica sp. z o.o., Legnicka 14, 59-216 Kunice.
data publikacji: 2021-05-04 15:25
 
SEGREGUJMY ODPADY - myśl globalnie - działaj lokalnie!
Segregowanie to nie wyrzucanie! Papier, szkło, tworzywa sztuczne to nie śmieci - to wartościowe surowce! Mogą się jeszcze przydać… Czy wiesz, że: ♻59 kg makulatury ratuje 1 drzewo! 🌳 ♻1 szklana butelka to 4 godziny oświetlenia żarówką! 💡 ♻35 butelek PET to nowy polar! 🧥
data publikacji: 2021-03-30 14:24
 
Wiosenne porządki? Remoncik? Nie rzucaj śmieci w kącik! Zrób ekologiczny krok - zawieź je na PSZOK!
Urząd Miejski w Chojnowie przypomina, że w związku z nastaniem wiosny oraz rozpoczynaniem przez wielu z Państwa intensywnych prac porządkowych, oraz remontowych powstają odpady, które nie podlegają segregacji według zasad przewidzianych dla odpadów komunalnych.
data publikacji: 2021-03-30 13:45
 
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie