DODATEK WĘGLOWY

Od 18 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, pok. nr 1 lub nr 5 (parter) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (adres /3jn9c16bak/skrytka). Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 76-8188-505.

Wnioski znajdują się w Urzędzie Miejskim w Chojnowie obok pokoi nr 1 i 5. Można je również pobrać z poniższych odnośników:
- Format PDF (305.99 kb)
- Format DOCX (30.37 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie