Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

SEGREGACJA ODPADÓW – WAŻNE INFORMACJE

 

Szanowni Państwo,

Segregując zapłacimy mniej

Urząd Miejski przypomina, że prawidłowa segregacja odpadów komunalnych jest niezwykle istotna w kontekście  obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi samorządy z każdym rokiem mają obowiązek wyselekcjonować i przetworzyć ich coraz więcej. Już w 2023 roku ma to być 35 procent z ogólnej masy wszystkich odebranych od mieszkańców odpadów. A na przykład w roku 2024 już 45% procent. Jeśli już dziś nie zaczniemy segregować odpadów to w 2024 roku nie będziemy osiągać określonych przez prawo poziomów recyklingu, co w konsekwencji spowoduje, że na gminę zostanie nałożona kara. W tej sytuacji bardzo ważna jest segregacja odpadów u źródła.

W przypadku braku segregacji odpadów komunalnych wykonawca usługi odbioru odpadów powiadomi o tym nie tylko użytkownika nieruchomości poprzez oznaczenie pojemnika naklejką „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”, ale także powiadomi Urząd Miejski. Taka sytuacja spowoduje wszczęcie postępowania i w konsekwencji nałożenie na mieszkańca wyższej opłaty  za gospodarowanie odpadami, tj. 2 x większej niż opłata podstawowa (opłata ta może być podwyższona nawet czterokrotnie). 

Wszelkie nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego pod numerem 76 81 88 285 . 

Dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna?

 • Po pierwsze – zapłacisz mniej, selektywna zbiórka odpadów jest tańsza
  • Obecnie mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów, ponoszą wyższe koszty, ponieważ jeżeli nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, płacą wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 62 zł miesięcznie od mieszkańca. Warto być zatem odpowiedzialnym, wyrabiać odpowiednie nawyki oraz dbać o swoje otoczenie i własny budżet.
  • Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska nakładają na gminy kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu mogą wynieść od kilkuset tysięcy do nawet milionów złotych. Wartość kary za nieosiągnięcie wskaźnika segregacji odpadów 
   to kwota np. kilku placów zabaw lub  miejsc rekreacji.

 

 • Po drugie – dzięki Tobie: 
  • powstanie mniej wysypisk i będą dłużej wykorzystywane - ochronisz glebę i wody gruntowe,
  • zmniejszysz ilość trudno rozkładających się odpadów na wysypiskach,
  • ograniczysz emisję trujących gazów oraz ilość ścieków,
  • nadasz kolejne życie odpadom – np. z butelek PET powstanie polar lub buty,
  • zaoszczędzisz energię,
  • staniesz się rozważnym konsumentem       dokonując wyborów korzystnych dla środowiska, 
  • dzieci nauczą się prawidłowych zachowań, przyczynisz się do poprawy stanu planety w przyszłości.

Przeciętny Polak produkuje zbyt dużą ilość odpadów - blisko 350 kg odpadów rocznie. Jak można ograniczyć ilość wysypisk i zminimalizować ryzyko niekorzystnego wpływu na środowisko? Jeśli zaczniemy razem działać w sprawach ochrony środowiska to wiele osiągniemy w najbliższym otoczeniu.

Kluczem do zwiększenia poziomu recyklingu odpadów jest prawidłowa segregacja u źródła, zatem wiedza do jakiego pojemnika czy worka wrzucić poszczególny odpad powstający w gospodarstwie domowym: 

https://ekodrogeria.pl/img/uploads/BLOG/PicsArt_05_19_04_34_45.png  Niebieski na PAPIER

https://ekodrogeria.pl/img/uploads/BLOG/PicsArt_05_19_04_37_36.png  Czarny na ODPADY ZMIESZANE

https://ekodrogeria.pl/img/uploads/BLOG/PicsArt_05_19_04_37_17.png  Brązowy na BIOODPADY

https://ekodrogeria.pl/img/uploads/BLOG/PicsArt_05_19_06_01_14.png  Żółty na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

https://ekodrogeria.pl/img/uploads/BLOG/PicsArt_05_19_04_35_48.png  Zielony na SZKŁO

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie