PSZOK A WIOSENNE PORZĄDKISzanowni Państwo,

 

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina, że w związku z nastaniem wiosny oraz rozpoczynaniem przez wielu z Państwa intensywnych prac porządkowych, oraz remontowych powstają odpady, które nie  podlegają segregacji według zasad przewidzianych dla odpadów komunalnych.  

 

W szczególności są to odpady takie jak:

 

1) meble i odpady wielkogabarytowe (np. krzesła, szafy, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, meble ogrodowe, wózki czy foteliki dziecięce);

2) odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym ceramika sanitarna);

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4)  zużyte opony;

5) tekstylia i ubrania;

6) opakowania z papieru i tektury;

7) odpady plastikowe i opakowania z tworzyw sztucznych;

8) szkło oraz odpady opakowaniowe ze szkła;

9) przeterminowane leki i chemikalia;

 

Tego typu odpadów, powstałych podczas wykonywania prac remontowych oraz porządkowych nie należy wyrzucać do pojemników na odpady komunalne, ani porzucać obok nich. Należy przekazać je do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) przy  ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie.

 

Przypominamy również, że w ramach uiszczanej opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odpady tego rodzaju można nieodpłatnie przekazać do PSZOK  - należy je  jedynie posegregować oraz dostarczyć  własnym transportem. 

Większość z nich można też przekazać do PSZOK bez ograniczeń ilościowych.

 

Limit został określony jedynie dla odpadów takich jak:

 

1)  meble i odpady wielkogabarytowe –  8 sztuk na mieszkańca w roku kalendarzowym,

2)  odpady  budowlane i rozbiórkowe –   200 kg na mieszkańca w roku kalendarzowym,

3)  zużyte opony –  4 sztuki na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.

 

Warto również pamiętać, że PSZOK nie przyjmuje:

 

1) odpadów zawierających azbest,

2) odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej lub z jej likwidacji,

3) odpadów z nieruchomości położonych na terenie innej gminy.

4) odpadów, których przyjęcie byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,

5) zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Informacje o godzinach otwarcia oraz Regulamin PSZOK dostępny jest  na stronie internetowej Gminy Miejskiej Chojnów https://um.chojnow.eu/pszok-,s109,m1.html.

  

Pamiętajmy, że prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz przekazywanie pozostałych  (tzw. "problematycznych") odpadów do PSZOK pomaga wspólnie dbać o czystość miasta, chronić środowisko i ma wpływ na ostateczny koszt gospodarowania odpadami komunalnymi.


(szerokość: 750 / wysokość: 1060)


(szerokość: 750 / wysokość: 1060)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie