Nieprawidłowo posegregowane odpady nie będą odbierane!

Urząd Miejski w Chojnowie mając na uwadze obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych informuje, że począwszy od miesiąca kwietnia 2021r. na terenie miasta Chojnowa w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów pojemniki, w których znajdują się nieprawidłowo posegregowane odpady będą oznaczone specjalną naklejką, informującą o konieczności prawidłowego posegregowania umieszczonych w nich odpadów. Firma świadcząca usługi wywozu nie dokona odbioru odpadów z pojemnika, w którym zostały one nieprawidłowo posegregowane. Będą one mogły zostać odebrane po uprzednim prawidłowym posegregowaniu w następnym terminie odbioru odpadów, zgodnym z harmonogramem.

Zachęcamy jednocześnie do korzystania z bezpłatnej aplikacji „Kiedy śmieci", którą można zainstalować na telefonie komórkowym ze strony internetowej https://play.google.com/ lub korzystać z niej bezpośrednio na stronie https://kiedysmieci.info/ .

Aplikacja zawiera harmonogram wywozu odpadów komunalnych i ułatwia prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gdyż zawiera informacje jakich do pojemników należy wyrzucać poszczególne rodzaje odpadów.

(szerokość: 480 / wysokość: 480)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie