dodatek elektryczny grafika promocyjna

DODATEK  ELEKTRYCZNY
- dopłata do ogrzewania mieszkań i domów


Dodatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.
Dotyczy osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów (UWAGA: nie chodzi tutaj o bojlery podgrzewające tylko wodę, ale takie   z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania).
Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).
Dodatek elektryczny nie będzie obejmował właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.


Dopłata do prądu jest jednorazowa i wynosi, w zależności od zużycia energii:
- 1000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh do ogrzewania mieszkań i domów,
- 1500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh  do ogrzewania mieszkań i domów.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzającego, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania   w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.
Przedsiębiorstwo energetyczne na wniosek odbiorcy wydaje w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, pisemne zaświadczenie.


Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego należy składać do 1 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów w pokojach nr 1 i nr 5 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek w wersji elektronicznej można pobrać klikając w link poniżej: 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego - format PDF (320.74 kb)

Dodatkowy formularz dla gospodarstw domowych posiadających więcej jak 6 członków: FORMAT PDF (189.68 kb)

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Chojnowie pod numerem telefonu: 76-8188-505.
 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie