Ogłoszone konkursy na dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2023 r.


1. Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej dla drużyny Senior klasy A i B. - dotacja w wysokości 56 000,00 zł., realizacja zadania do 20.12.2023 r.
2. Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej dla drużyny Junior Młodszy - dotacja w wysokości 13 000,00 zł., realizacja zadania do 30.06.2023 r.
3. Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej dla drużyny Trampkarz - dotacja w wysokości 15 000,00 zł., realizacja zadania do 20.12.2023 r.
4. Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej dla drużyny Młodzik - dotacja w wysokości 20 000,00 zł., realizacja zadania do 20.12.2023 r.
5. Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej dla drużyny Orlik - dotacja w wysokości 8 000,00 zł., realizacja zadania do 20.12.2023 r.
6. Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej dla drużyny Żak-Orlik - dotacja w wysokości 7 000,00 zł., realizacja zadania do 20.12.2023 r.
7. Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej dla drużyny Żak - dotacja w wysokości 7 000,00 zł., realizacja zadania do 20.12.2023 r.
8. Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej dla drużyny Skrzat - dotacja w wysokości 2 000,00 zł., realizacja zadania do 20.12.2023 r.
9. Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w Kolarstwie - dotacja w wysokości 26 000,00 zł., realizacja zadania do 20.12.2023 r.
10. Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w Taekwondo Olimpijskim - dotacja w wysokości 20 000,00 zł, realizacja zadania do 20.12.2023 r.
11. Organizacja i prowadzenie zajęć szkoleniowych zespołu tańca nowoczesnego i aerobiku - dotacja w wysokości 12 000,00 zł., realizacja zadania do 20.12.2023 r. Razem kwota 186 000,00

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie