Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Nasza Skora bez wątpienia wymaga liftingu. 

Miasto nie jest właścicielem rzeki, ale w trosce o estetykę i bezpieczeństwo Burmistrz Jan Serkies wystosował pismo monitujące do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zlewnia w Legnicy z prośbą o interwencję i konserwację koryta rzeki.


"Urząd Miejski w Chojnowie monitorując sytuację hydrologiczną koryta rzeki Skory oraz mając na uwadze dynamiczną sytuację pogodową stwarzającą zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa powodziowego, zwraca się z ponowną prośbą o podjęcie działań mających na celu konserwację koryta rzeki Skora.
Rzeka wymaga pilnych prac, ponieważ jest mocno zarośnięta trawami i dużymi krzakami, a na brzegach zalegają naniesione osady utrudniające odpływ wód i powodując ich spiętrzenie.  
Intensywne roztopy i opady spowodowały w grudniu 2023 przekroczenie stanu ostrzegawczego, stwarzając zagrożenie powodziowe dla życia i zdrowia ludzi.
Licząc na zrozumienie i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców miasta Chojnowa prosimy o podjęcie działań mających na celu usunięcie w/w zagrożenia". 


Samorząd czeka na odpowiedź pisemną i szybką reakcję w działaniu.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie