Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

18. marca - Światowy Dzień Recyklingu!

Recykling to proces odzysku, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach (Ustawa o odpadach Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.).

Dzięki recyklingowi oszczędzamy energię, redukujemy emisję gazów cieplarnianych, chronimy przyrodę oraz surowce naturalne.

Co możesz zrobić? 
1. Zapobiegaj powstawaniu odpadów: dokonuj świadomych wyborów podczas zakupów  - zmniejszanie ilości powstających odpadów jest jednym z podstawowych celów idei zrównoważonego rozwoju. 
2. Prawidłowo segreguj odpady: kluczem do zwiększenia poziomu recyklingu odpadów jest prawidłowa segregacja u źródła, zatem wiedza do jakiego pojemnika czy worka wrzucić poszczególny odpad powstający w gospodarstwie domowym:

Niebieski na PAPIER
Brązowy na BIOODPADY
Żółty na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Zielony na SZKŁO 
Czarny na ODPADY ZMIESZANE

Jeśli zastanawiasz się do jakiego pojemnika wrzucić odpady, zachęcamy do korzystania ze specjalnej  wyszukiwarki dostępnej w aplikacji Kiedy Śmieci.  Wyszukiwarka pomaga w prawidłowej segregacji i wyborze odpowiedniego pojemnika na odpady - wpisz odpady, które wzbudzają Twoje wątpliwości i dowiedz się, gdzie należy je wyrzucić! Wyszukiwarkę znajdziesz w zakładce: jak segregować odpady oraz aplikacji Kiedy Śmieci. 
3. Korzystaj wielokrotnie: Staraj się korzystać z produktów wielokrotnego użytku i unikaj nadmiernego zużywania jednorazowych opakowań. 
4. Bierz aktywny udział: Wykorzystuj dostępne punkty zbiorcze oraz programy recyklingowe w naszej okolicy.
5. Edukacja i świadomość: Dziel się wiedzą na temat recyklingu z najbliższymi i zachęcaj ich do aktywnego uczestnictwa w ochronie środowiska.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie