Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Zdecyduj, kto odbierze Twoje odpady

Do 30 czerwca 2024 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, mogą zdecydować o korzystaniu bądź nie, z miejskiego systemu gospodarowania odpadami.

Gmina Miejska Chojnów przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego przetargu na odbiór i transport odpadów między innymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Planowany przetarg będzie obejmował okres od 1 grudnia 2024 r. do 30 listopada 2025 r.

Jak wyłączyć się z systemu?

Jeżeli właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, chcą wyłączyć się z gminnego systemu odbierania odpadów i samodzielnie zdecydować o wyborze firmy odbierającej odpady komunalne, muszą złożyć oświadczenie (o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Miejską Chojnów). Należy przy tym zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii:

  • oświadczenie należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2024 r. włącznie (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnowie)
  • składając oświadczenie, należy dołączyć kopię umowy zawartej z firmą odbierającą odpady
  • indywidualna umowa powinna zapewnić odbiór pięciu frakcji odpadów komunalnych, tj. odpady zmieszane, metal i tworzywa sztuczne gromadzone w jednym pojemniku lub worku, papier, szkło, bioodpady.

UWAGA! Oświadczenia nie można odwołać do końca trwania umowy zawartej przez Miasto na odbiór, transport odpadów komunalnych, tj. do 30 listopada 2025 r.

Oświadczenie do pobrania:

Oświadczenie (196.03 KB, .pdf)

 Jak dostarczyć dokumenty?

Dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby:

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
  • osobiście złożyć w Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie