Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Urząd Miejski w Chojnowie informuje o możliwości ubiegania się przez dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Chojnowa o:

* Stypendium naukowe Burmistrza Miasta Chojnowa za rok szkolny 2023/2024, w tym:

- stypendium za wyniki w nauce

- stypendium za osiągnięcia w nauce

* Stypendium artystyczne Burmistrza Miasta Chojnowa za rok szkolny 2023/2024

* Nagrodę Sportową Burmistrza Miasta Chojnowa za rok szkolny 2023/2024

 

Więcej szczegółów: https://bip.chojnow.net.pl/cms/22172/stypendia_naukowe_i_nagrody_sportowe_burmistrza 

Wnioski do pobrania również w szkołach na terenie Chojnowa i w Urzędzie Miejskim, pok. nr 9.

Termin składania – 10 lipiec 2024 r.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie