Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Jak założyć firmę?

 

Od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca może zarejestrować swoją firmę przez Internet posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).


Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) może być dokonany na podstawie wniosku CEIDG-1 (56.34 kb)  przygotowanego w formie papierowej, który składa się w dowolnym urzędzie gminy.


Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania formularza CEIDG-1 (106.25 kb) .


Instrukcja może być pomocna również przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl


Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie