Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


 

Moja Firma (szerokość: 95 / wysokość: 95) Fundacja Viribus Unitis z Katowic od 2008 roku realizowała projekt „Moja Firma w Mojej Gminie", który był wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie z terytorium kilku województw mieli okazję wziąć w nim udział i zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w oparciu o metodę blended learning-u, gdzie szkolenia e-learningowe wsparte są tradycyjnymi formami nauczania w postaci warsztatów Ponadto uczniowie stawali przed wyzwaniem stworzenia pomysłu na działalność gospodarczą możliwą do założenia na terenie gminy, którą zamieszkują.


Prezentujemy tutaj Poradnik pomysłów na założenie firmy (17.18 Mb), na który składają się wybrane biznesplany wypracowane przez uczestników projektu.


Wypracowanie biznesplanu wymagało od uczniów poznania własnej gminy oraz preferencji jej mieszkańców. Stąd przed przystąpieniem do opracowania pomysłu na działalność gospodarczą uczestnicy projektu w pierwszej kolejności zaznajamiali się ze Strategią Rozwoju Gminy, aby móc wyszukać niszę rynkową, którą mogliby wypełnić. Następnie konfrontowali swojej pomysły na firmę ze zdaniem mieszkańców gminy, przeprowadzając badania marketingowe. Ostatecznie uczestnicy wzbogaceni o wiedzę dotyczącą własnej gminy, jak i opinie jej mieszkańców mogli przystąpić do tworzenia biznesplanu.


W pierwszym rozdziale publikacji zamieszczono kompleksowy opis projektu „Moja firma w mojej gminie", zawierający informację, jak korzystać z ćwiczeń zamieszczonych na witrynie projektu www.mojafirmawmojejgminie.pl.


W kolejnych rozdziałach zaprezentowano 30 biznesplanów zamieszczonych z podziałem na województwa, dzięki czemu ukazano specyfikę realizacji projektu w poszczególnych regionach. Układ ten pozwala dodatkowo na zobrazowanie problemów występujących w poszczególnych regionach oraz wyodrębnienie podobieństw jak i różnic pomiędzy poszczególnymi elementami składającymi się na prezentowane pomysły.


Mamy nadzieję, iż publikacja będzie źródłem biznesowej inspiracji dla każdego Czytelnika oraz wartościowym materiałem szkoleniowym.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie