INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMIUrząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go dnia, po miesiącu, którego opłata dotyczy.Dla nieruchomości zamieszkałych (od 01.09.2020 r.):


 - 28,00 zł. osoba/miesiąc


Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy deklarują kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, podlegają zwolnieniu z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - aby uzyskać zwolnienie należy zaznaczyć właściwy kwadrat w części F3 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpisać wyliczoną kwotę zwolnienia w części H deklaracji (kwota zwolnienia x ilość mieszkańców)


W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala  się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 56,00 zł miesięcznie od jednej osoby.


Dla nieruchomości niezamieszkałych (od 01.02.2021 r.):


- worek o pojemności 60 l - 9,10 złotych
- worek o pojemności 120 l - 18,19 złotych
- pojemnik o pojemności 120 l - 6,35 złotych
- pojemnik o pojemności 240 l - 12,70 złotych
- pojemnik o pojemności 360 l - 19,05 złotych
- pojemnik o pojemności 600 l - 31,75 złotych
- pojemnik o pojemności 1100 l - 58,21 złotych
- pojemnik o pojemności 7000 l - 370,42 złotych

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- worek o pojemności 60 l - 18,20 złotych
- worek o pojemności 120 l - 36,38 złotych
- pojemnik o pojemności 120 l - 12,70 złotych
- pojemnik o pojemności 240 l - 25,40 złotych
- pojemnik o pojemności 360 l - 38,10 złotych
- pojemnik o pojemności 600 l - 63,50 złotych
- pojemnik o pojemności 1100 l - 116,42 złotych
- pojemnik o pojemności 7000 l - 740,84 złotych

Druki deklaracji dostępne są tutaj
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie