Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów
W zakładce Segregacja odpadów umieszczono plik z harmonogramem odbioru odpadów na terenie miasta Chojnowa.
data publikacji: 2014-01-15 09:56
 
PILNE! Dotacja na remont MOKSiR przyznana!
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 64/K/9.1/2013. Na liście projektów znalazł się projekt modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego 7. Kwota przyznanego dofianasowania wynosi 6.432.019,62 zł.
data publikacji: 2013-08-19 15:32
 
Jak segregować odpady?
Z dniem 1 lipca weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza zmiany dotyczące organizacji gospodarki odpadami i ich selektywnej zbiórki. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na ten temat.
data publikacji: 2013-07-17 09:09
 
Kolejne monety niemieckie pochodzące ze "skarbu" wystawiono na sprzedaż na aukcjach internetowych
Kolejne monety niemieckie pochodzące ze "skarbu"znalezionego w 1992 roku w Chojnowie wystawiono na sprzedaż na aukcjach internetowych. Zapraszamy do udziału w licytacjach.
data publikacji: 2013-04-15 14:57
 
Do pobrania - wzór DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE
Do pobrania - wzór DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE
data publikacji: 2013-03-07 14:34
 
<< nowsze | 13  | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie