Aktualności

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA ZA 2019r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA ZA 2019r.
data publikacji: 2020-01-30 12:53
 
PRZYPOMINAMY wszystkim mieszkańcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów.
Pamiętajmy, że od jakości powietrza, którym oddychamy zależy nasze zdrowie i życie. Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko, w którym żyjemy! Nie trujmy się sami. Apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Regulują to m.in. przepisy art. 16. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701). Zakaz dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna, a mianowicie: • odpadów drewnianych pokrytych substancjami konserwującymi, impregnatami, lakierami, klejami (np. - ramy okienne, meble, odpady z płyt meblowych, panele podłogowe, parkiety, odpady drewniane pochodzące z budowy, remontów itp.), • trocin (wióry, ścinki) pochodzących z obróbki płyt wiórowych. • innych odpadów niebezpiecznych, szczególnie plastiku i zużytych pampersów. Palenie tych przedmiotów w kotłach powoduje, wydzielanie się trujących substancji. Bardzo toksyczny jest również popiół z pieców, w których spalane są śmieci. Osoby fizyczne mogą wykorzystywać jako paliwo: • „czyste” odpady drewniane, które nie są zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami, • trociny, ścinki z „czystego” drewna, • odpady drewna z pielęgnacji zadrzewienia. Spalanie odpadów ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się komina, pożaru budynku, czy nawet zaczadzenia rodziny. Zgodnie z art. 155 ww. ustawy „termiczne przekształcenie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów”. Art. 191. określa: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnia odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. W związku z powyższym artykułem, za palenie odpadów grozi kara aresztu albo grzywna. Prosimy zatem zwracać uwagę na materiały spalane w przydomowych kotłach, nie tylko w sezonie grzewczym, dbając przy tym o dobro własne oraz mieszkańców gminy. Pamiętajmy, że od jakości powietrza, którym oddychamy zależy nasze zdrowie i życie. Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko, w którym żyjemy! Nie trujmy się sami! apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich
data publikacji: 2020-01-21 09:56
 
Wniosek Burmistrza Miasta do Wojewody Dolnośląskiego
Prośba Burmistrza Miasta Chojnowa Jana Serkiesa do Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego o wstrzymanie przekształcenia specjalistycznych zespołów podstacji ratownictwa medycznego w zespoły podstawowe, w zakresie podstacji Chojnów podległej Pogotowiu ratunkowemu w Legnicy.
data publikacji: 2020-01-20 11:37
 
Czyste powietrze!?
Smog, według najprostszej definicji, to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczone powietrze, to jeden z najczęściej poruszanych tematów przez media, a w sezonie jesienno-zimowym także przez mieszkańców. Dla każdego z nas czyste powietrze, to sprawa ważna. Dbałości o środowisko, to przecież same zyski – dla naszego zdrowia, dla naszych finansów, dla naszej przyszłości. Chojnowski samorząd skorzystał rządowego programu przyjmując uchwałą Rady Miejskiej Regulamin udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji. Mówiąc krótko mieszkańcy naszego miasta, dzięki tej decyzji, mieli możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w swoich domach. Władze Chojnowa w 2017 i 2018 roku, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, zaciągnęły w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2 pożyczki na łączną kwotę 952,297,60 zł., którą miasto spłacać będzie prze 5 lat. Z oferowanej przez samorząd pomocy skorzystały w naszym mieście 133 rodziny. Wymiana starych piecy na nowe, nawet przy tej liczbie beneficjentów, z pewnością wpłynęła na poprawę jakości powietrza w naszej okolicy. Niestety, to nie jedyny element oddziaływujący na stan zanieczyszczenia. Główną przyczyną powstawania smogu jest palenie w piecach nieodpowiednim węglem lub, co gorsza, substancjami szkodliwymi, liczba samochodów na naszych ulicach, przemysł… Te czynniki, przy dobrej woli, społecznej świadomości i zaangażowaniu, jesteśmy w stanie kontrolować i ograniczać. I mimo, że świadomość jest, to już z wolą i zaangażowaniem bywają problemy. Kluczową rolę w formowaniu się trującej mgły ma także bezwietrzna pogoda i położenie geograficzne. A Chojnów, położony w niecce, szczególnie narażony jest na kumulowanie się smogu. Na to niestety nikt nie ma wpływu. W konsekwencji urządzenie wskazujące parametry zanieczyszczenia powietrza nad Chojnowem czasami, niestety pokazuje odchylenia od norm. Od stycznia bieżącego roku, do 29 listopada takich dni było 11. Od nas samych jednak, w dużej mierze zależy, jakim powietrzem będziemy oddychać, jak, nasze codzienne funkcjonowanie będzie wpływać na środowisko, jak możemy pomóc sobie, swoim bliskim i otoczeniu – zgłaszając np. fakt spalania niedozwolonych substancji czy przedmiotów. Informacje w tej sprawie przyjmuje Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 76 818 66 84; 604-834-339 lub na email: j.malik chojnow.eu oraz Komisariat Policji w Chojnowie tel. 76 876 14 20.
data publikacji: 2019-11-29 15:27
 
Zdygitalizowana nekropolia
Od kilku miesięcy na oficjalnym serwisie internetowym miasta chojnow.eu działa strona Cmentarza Komunalnego. Wchodząc na miejski portal, należy kliknąć w ikonę „Cmentarz” umieszczoną w menu „na skróty”. Zainteresowani mogą skorzystać z wyszukiwarki osób zmarłych, mapy cmentarza z podziałem na sektory i na poszczególne groby oraz spisu osób pochowanych w poszczególnych sektorach. Strona główna portalu Cmentarza Komunalnego w Chojnowie prezentuje dane adresowe i kontaktowe, regulamin cmentarza, cennik usług, ogłoszenia. System jest pomocny w wielu sytuacjach. Warto zapoznać się z jego możliwościami. Zarządcą Cmentarza Komunalnego w Chojnowie jest Urząd Miejski. Biuro nekropolii znajduje się przy ul. Parkowej 1; kontakt tel. 76 8186680, e-mail: cmentarz@chojnow.eu
data publikacji: 2019-10-21 09:12
 
<< nowsze | 9  | 10  | 11  | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie