Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Solidarni z Ukrainą

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 16 osób – w tym 5 dzieci w wieku od 3 do 17 lat – skierowane zostały do Chojnowa. Kobiety z dziećmi przyjechały do nas w niedzielę. Schronienie znalazły w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego. W pomieszczeniach z osobnym wejściem, pracownicy urzędu i jednostek przygotowali dla uchodźców miejsca noclegowe, pomieszczenia sanitarne, socjalne, jadalnię… - Przyjęliśmy pięć rodzin – mówi insp. ds. środowiska i reagowania kryzysowego UM w Chojnowie Jadwiga Malik. – Posiłki - śniadania, obiady, kolacje przygotowuje restauracja Polka.

2022-03-14 15:42

Jesteśmy gotowi na przyjazd obywateli Ukrainy 🇺🇦

Pracownicy samorządowi, dyrekcja i pracownicy SP 4 przygotowali już jedno z pierwszych miejsc na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Łóżka z pościelą, koce, ręczniki, zaplecze socjalne i sanitarne, kawa, herbata, woda, soki, zabezpieczone wyżywienie… W kolejnych wyznaczonych miejscach trwają prace przygotowawcze – m.in. w budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kościuszki. Wciąż trwa zbiórka darów zorganizowana przez Urząd, rady miejskie i wolontariuszy, jutro przed południem do Chojnowa wjedzie konwój z pomocą humanitarną z Francji z partnerskiego miasta Commentry.

2022-03-11 14:15

MIASTO CHOJNÓW dla OBYWATELI UKRAINY🇵🇱🇺🇦

Od początku wojny na Ukrainie chojnowski samorząd zaangażował się w pomoc dla uchodźców. W pierwszych dniach w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim przygotowano 70 noclegów w chojnowskich hotelach – Pałacyku i Ceglanym Dworku. Wynegocjowano dla uchodźców dzienną stawkę od 80 do 120 zł (noclegi z wyżywieniem). Jednak po wprowadzonych przez rząd zmianach warunków finansowania i obniżenia kwoty utrzymania uchodźców do 40 zł, władze miasta zmuszone zostały do znalezienia alternatywnego rozwiązania. Obecnie, na przyjęcie 200 uchodźców przygotowano trzy sale gimnastyczne, także trwają prace adaptacyjne budynku po byłej szkole SP3, gdzie instalowany będzie węzeł sanitarny-prysznice. Niemal od pierwszych dni w pomieszczeniach udostępnionych przez Caritas zbierane są rzeczy potrzebne dla ofiar wojny. Organizatorem zbiórek jest Urząd Miejski we współpracy z radnymi miejskimi, młodzieżową radą i wolontariuszami. Każdego dnia przyjmowane są, segregowane, pakowane, opisywane dziesiątki kartonów, które trafiają do potrzebujących. Dzięki ofiarności mieszkańców, chojnowskich firm, instytucji na wschód z Chojnowa przetransportowano już wiele artykułów pierwszej potrzeby: medycznych, higienicznych, spożywczych, odzieży, zabawek i wiele innych. Do naszego miasta trafia też pomoc z zagranicy. W minionym tygodniu przyjęliśmy kilka ton darów z Niemiec. W sobotę spodziewamy się dwóch samochodów dostawczych i ciężarówki z pomocą humanitarną z Francji m.in. z miasta partnerskiego Commentry. Pomoc trafiła już do zaprzyjaźnionej z SP4 szkoły w Mościskach. Kolejny transport zmierza do Tarnopola do administracji wojskowej, gdzie dary z Chojnowa będą mieszkańcom rozdysponowane do kolejnych miejscowości. Transportem zajmuje się firma Feerum. - Od początku jesteśmy w pełnej gotowości, mamy stały kontakt z Panem Wojewodą. Otrzymujemy komunikaty, które sukcesywnie realizujemy. Zespół Zarządzania Kryzysowego w Chojnowie stale monitoruje i reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Jesteśmy dumni z zaangażowania i pomocy, wzajemnej serdeczności i społecznej empatii. Pomoc jest ogromna. – mówi Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. Każda pomoc jest ważna i potrzebna. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym mieszkańcom, zwłaszcza panu Janowi Skowrońskiemu – Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chojnowa, który od dwóch tygodni koordynuje sprawną zbiórką darów dla Mieszkańców Ukrainy.

2022-03-10 14:23

Prawda o pomocy

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się na Chojnów Forum chcielibyśmy poinformować, że autor postu dot. pomocy Urzędu Miejskiego dla Mieszkańców Ukrainy pisze nieprawdę i krzywdzi ludzi zaangażowanych w pomoc. To nie jest czas ani miejsce, aby wzajemnie się oskarżać. Jednak sytuacja dotyka zbyt wiele osób, które od dwóch tygodni zajmują się pomocą dla Ukrainy, i które nie oczekują z tego tytułu poklasku. Inicjatorem zbiórki jest Urząd Miejski i prowadzi ją we współpracy z Radą Miejską i Młodzieżową Radą w pomieszczeniach udostępnionych przez chojnowski Caritas. Pan Przewodniczący Rady Jan Skowroński codziennie dyżuruje w punkcie przyjmowania darów od godz. 12:00 do 18:00 i wspólnie z wolontariuszami przygotowuje paczki na Ukrainę. Dziś wyruszył kolejny transport – do administracji wojskowej w Tarnopolu. W sobotę spodziewamy się dwóch samochodów dostawczych i ciężarówki z pomocą humanitarną z Francji, m.in. z miasta partnerskiego Commentry.

2022-03-10 13:43

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 1, pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.), § 3 ust.1 pkt 34 lit. c oraz pkt 37 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i modernizacja istniejącej instalacji technologii paliwowej wraz z budową naziemnego kontenerowego zbiornika AdBlue na terenie Stacji Paliw LOTOS, SF-712 w Chojnowie”

2022-02-28 12:51

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie