Aktualności

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich! Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet! Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

2021-03-26 09:24

PSZOK a wiosenne porządki!

Szanowni Państwo, Urząd Miejski w Chojnowie przypomina, że w związku z nastaniem wiosny oraz rozpoczynaniem przez wielu z Państwa intensywnych prac porządkowych oraz remontowych powstają odpady, które nie podlegają segregacji według zasad przewidzianych dla odpadów komunalnych. W szczególności są to odpady takie jak: 1) meble i odpady wielkogabarytowe (np. krzesła, szafy, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, meble ogrodowe, wózki czy foteliki dziecięce); 2) odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym ceramika sanitarna); 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 4) zużyte opony; 5) tekstylia i ubrania; 6) opakowania z papieru i tektury; 7) odpady plastikowe i opakowania z tworzyw sztucznych; 8) szkło oraz odpady opakowaniowe ze szkła; 9) przeterminowane leki i chemikalia; Tego typu odpadów, powstałych podczas wykonywania prac remontowych oraz porządkowych nie należy wyrzucać do pojemników na odpady komunalne, ani porzucać obok nich. Należy przekazać je do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie.

2021-03-25 11:46

Punkt konsultacyjny w Chojnowie 2021 r.

Punkt konsultacyjny w Chojnowie 2021 r.

2021-03-15 10:12

Rozmowa z Burmistrzem Miasta Chojnowa m.in. o zrealizowanych i przyszłych inwestycjach w mieście

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. Oznaczało to duże zmiany w życiu wielu ludzi na całym świecie. Mija rok od stale zmieniających się obostrzeń w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem. Jaki był rok 2020 dla Chojnowa? Burmistrz Jan Serkies - Rok 2020 był bardzo trudny dla wszystkich. Ogłoszony stan pandemii nie został odwołany, ale już teraz mogę podziękować wszystkim osobom, które w tym trudnym okresie pracowały na rzecz drugiego człowieka. Dziękuję Służbie Zdrowia, Przychodni Rejonowej w Chojnowie, Pogotowiu Ratunkowemu, lekarzom i pielęgniarkom służącym naszym mieszkańcom. Dziękuję wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie oraz pracownikom ośrodka Niebieski Parasol. Są to szczególne podziękowania, ponieważ osoby, te narażały własne zdrowie i życie, aby nieść pomoc innym. Muszę podkreślić działania i pracę naszych jednostek oświatowych: Żłobka Miejskiego, Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4. Wszystkie placówki bardzo dobrze realizowały program. Pochwalić należy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Egzamin klas ósmych wypadł bardzo dobrze, średnia w mieście była bardzo wysoka, a w Szkole Podstawowej nr 4 powyżej średniej krajowej. Zarówno dyrekcja, jak i nauczyciele wykazali się bardzo dużą aktywnością. Również pracownicy przedszkoli oraz żłobka pomimo tak trudnego czasu z zaangażowaniem wypełniali swoje obowiązki. Podziękowania składam również na ręce Policji, Straży Pożarnej oraz pracownikom innych jednostek podległych. Dziękuje także pracownikom Urzędu Miejskiego. W tym trudnym okresie urząd był otwarty dla mieszkańców oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, który jest ważny zarówno dla petenta, jak i urzędników. Dziękuję mieszkańcom za wyrozumiałość i przestrzeganie zaleceń sanitarnych.

2021-03-05 11:38

Aplikacja „Kiedy śmieci” – dostępna dla mieszkańców

Ogólnopolska, darmowa aplikacja z harmonogramem odbioru śmieci jest już dostępna dla mieszkańców Chojnowa. Aplikacja informuje o terminach odbioru odpadów oraz zasadach segregacji. Zawiera także informacje dot. odpadów oraz PSZOK–u. Wystarczy pobrać aplikację na swój telefon, wybrać miejscowość, wpisać ulicę i gotowe! W ustawieniach można zaznaczyć przypomnienia, aby móc otrzymywać powiadomienia z wyprzedzeniem o tym, kiedy i jakie odpady będą odbierane w najbliższym czasie. KORZYŚCI Z KORZYSTANIA Z KIEDYSMIECI.INFO Nowoczesna i bezpieczna technologia Aplikacja jest anonimowa, nie zbiera żadnych danych. Jedyne co przekazujesz to miejscowość, dla której chcesz otrzymywać powiadomienia. Darmowa aplikacja dla każdego mieszkańca, dla wszystkich miast i gmin w Polsce. Brak konieczności drukowania harmonogramów Nie trzeba już drukować harmonogramów, ani jako gmina ani jako jej mieszkaniec. Aktualny harmonogram będzie zawsze pod ręką w telefonie. Nigdy nie zapomnisz wystawić odpowiedniego kosza Otrzymasz powiadomienie o konieczności wystawienia odpowiedniego kosza. Sam zdecydujesz na ile wcześniej chcesz otrzymywać powiadomienia. Pobierz już dziś!

2021-02-18 10:23

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie