Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Punkt poboru wymazów

W Chojnowie powstaje punkt poboru wymazów, jak poinformował burmistrz Jan Serkies podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej: -Szpital w Bolesławcu zwrócił się z propozycję uruchomienia w Chojnowie punktu poboru wymazów związanych z covid-19, jak również innych badań. Punkt powstanie prawdopodobnie już w tym tygodniu w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie przy ul. Kościuszki. Wymazy będą pobierały panie pielęgniarki z Przychodni Rejonowej. Odpowiedzialny za punkt będzie szpital w Bolesławcu. Wstępnie ustalono, że punkt będzie otwarty od godz. 8:00 do 14:00. Będzie również możliwość wykonania badań komercyjnych. O szczegółach będziemy państwa na bieżącą informować.

2021-12-28 13:50

Informacja

Urząd Miejski zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze” w dniach 28 – 29 grudnia 2021 r. w godz.10.00 – 12.00. w siedzibie Urzędu. Prosimy o wcześniejszą rejestrację do dnia 27 grudnia 2021 r., pod nr telefonu 76-8186-681. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

2021-12-22 12:22

Akademia Czystego Powietrza - praktyczna wiedza o programie „Czyste Powietrze”

Szanowni Państwo, Praktyczna wiedza o programie „Czyste Powietrze” dostępna już dla wszystkich w cyklu Akademia Czystego Powietrza Zasady programu „Czyste Powietrze”, Kredyt Czyste Powietrze, wniosek o dofinansowanie i płatność, zachęty dla gmin i wymiana dobrych praktyk między JST, elektryfikacja w ogrzewnictwie, termomodernizacja, rola ekodoradców, uchwały antysmogowe, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – to tylko niektóre z tematów omówionych podczas tegorocznych spotkań pn. Akademia Czystego Powietrza. Webinaria, prezentacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są już dostępne – bezpłatnie, dla każdego i w dowolnym momencie – na stronie czystepowietrze.gov.pl. Łącznie kilkunastu prelegentów i ponad 6,5 tys. uczestników (średnio po 650 osób na każdym z dziesięciu webinarów od 16 września do 25 listopada br.) spotkało się online w ramach II edycji Akademii Czystego Powietrza, która organizowana od 2020 r., jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Alarmu Smogowego. Wszystkie spotkania, nagrane w formie wideo, a także prezentacje oraz publikowane sukcesywnie odpowiedzi na setki zadanych pytań, są dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl. Nagrania wszystkich webinarów można znaleźć również na profilu NFOŚiGW na YouTube, gdzie do tej pory w sumie obejrzało je ok. 10 tys. osób. Akademia Czystego Powietrza to darmowy i przede wszystkim fachowy przewodnik po zreformowanym w 2020 r. programie „Czyste Powietrze”. To też przydatne źródło informacji zarówno dla pracowników gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych, ekodoradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami na wymianę tzw. kopciuchów i ocieplenie domów. Warto podkreślić, że w Akademii wybrane tematy – jak np. omówienie zasad zachęt finansowych dla gmin realizujących, wspólnie z Narodowym i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, program „Czyste Powietrze”, czy wymiana dobrych praktyk (Skawina, Bieruń i Rybnik opowiadają o swoich doświadczeniach) – są szczególnie ważne i adresowane do samorządów, bo tylko dobrze działająca lokalna sieć obsługi wnioskodawców „Czystego Powietrza” daje realną szansę dotarcia – w perspektywie roku 2029 – do nawet 3 milionów gospodarstw domowych, w których trzeba wymienić nieefektywne i wysokoemisyjne źródła ciepła. Webinaria, prezentacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są już dostępne – bezpłatnie, dla każdego i w dowolnym momencie Zapraszamy na stronę HTTPS://CZYSTEPOWIETRZE.GOV.PL/AKADEMIA-CZYSTEGO-POWIETRZA/ Ponadto warto zapoznać się też z pierwszą odsłoną Akademii, również opublikowaną na stronie czystepowietrze.gov.pl i na kanale NFOŚiGW na YouTube. Zeszłoroczny (2020 r.) cykl adresowany był do instalatorów, doradców energetycznych i firm z branży budowlanej, ale będzie też pomocny dla każdego, kto planuje wymianę kopciucha i ocieplenie swojego domu jednorodzinnego. Tematy Akademii Czystego Powietrza – II edycja z 2021 r.: 1. „Czyste Powietrze” – otoczenie, nowe zasady, pomocne narzędzia 2. Kredyt Czyste Powietrze – jak i gdzie skorzystać ze ścieżki bankowej? 3. Zachęty dla gmin w programach „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” 4. Gminy w programie „Czyste Powietrze” – wymiana dobrych praktyk (Skawina, Bieruń, Rybnik) 5. Platforma współpracy dla partnerów programu „Czyste Powietrze” (PGNiG OD i API-GWD) 6. Uchwały antysmogowe i Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowe obowiązki 7. Wnioski o dofinansowanie i płatność w „Czystym Powietrzu” 8. Elektryfikacja w ogrzewnictwie (PV i PC) 9. Najlepsza energia to ta, której nie zużyjemy 10. Rola ekodoradcy w programie „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW, Małopolska) Tematy Akademii Czystego Powietrza – I edycja z 2020 r.: 1. Nowe zasady dofinansowania inwestycji w ramach „Czystego Powietrza”. Jak wypełnić wniosek w programie 2. Karty produktów i etykiety energetyczne. Uchwały antysmogowe w Polsce 3. Termomodernizacyjna ulga podatkowa 4. Koszty eksploatacyjne, analiza całkowitych kosztów rocznych. Koszty inwestycyjne i roczne 5. Fotowoltaika w domu 6. Pompy cieplne – informacje wstępne, istotne kwestie 7. Modernizacja kotłowni na paliwa stałe 8. Najczęściej popełniane błędy przy termomodernizacji budynków 9. Znaczenie wentylacji w termomodernizacji budynków 10. Przykład dobrych praktyk: sukces pilotażu Zabierzów/Wilkowice

2021-12-22 09:21

Urząd Miejski w Chojnowie mając na uwadze zbliżający się okres świąteczny

Urząd Miejski w Chojnowie mając na uwadze zbliżający się okres świąteczny, związany również ze wzmożonym okresem zakupów oraz przedświątecznych porządków przypomina o obowiązku prowadzenia segregacji wytwarzanych odpadów oraz obowiązku utrzymania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. Obowiązki te spoczywają na właścicielach nieruchomości korzystających z miejsc gromadzenia odpadów i obejmują m.in. dbanie o czystość takiego miejsca, sprzątanie odpadów nieznajdujących się w pojemnikach oraz usuwanie innych zanieczyszczeń. Standardy segregacji związane są z obowiązkowym dzieleniem odpadów na następujące frakcje: 1. papier – pojemniki lub worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier” • co wrzucamy? odpady z papieru, tektury, tekturowe i papierowe opakowania , gazety, czasopisma, ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy Uwaga! Należy pamiętać, aby opakowania z papieru i tektury były czyste! • czego nie wrzucamy? brudnych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek, papierów powleczonych innym materiałem, kartonów po mleku czy sokach, tapet, pieluch itp. 2. szkło - . pojemniki lub worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło” • co wrzucamy? odpady ze szkła i szklane opakowania, np. puste butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach czy lekach. • czego nie wrzucamy? np. szkła okiennego, luster, szyb, potłuczonego szkła stołowego (talerzy, kieliszków), ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, żarówek świetlówek, reflektorów, zniczy z pozostałościami po wosku, opakowań po substancjach niebezpiecznych (np. rozpuszczalnikach), czy monitorów. 3. pojemniki lub worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” • co wrzucamy? odpady i opakowania z metali ( takie jak puszki po napojach i konserwach, zakrętki od słoików czy kapsle), odpady i opakowania z tworzyw sztucznych ( takie jak plastikowe butelki po napojach i opakowania po produktach spożywczych, reklamówki, plastikowe worki, folie aluminiowe, nieduże plastikowe zabawki czy plastikowe opakowania po środkach czystości i kosmetykach) oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (np. kartony po mleku czy kartony po sokach) • czego nie wrzucamy? np. sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, butelek i pojemników z zawartością (np. opakowań po aerozolach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po olejach silnikowych, opakowań po farbach), zużytych artykułów medycznych. 4. pojemniki lub worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” • co wrzucamy? odpady ulegające biodegradacji, np. trawa, liście, odpady kuchenne, odpadki warzywne i owocowe, pozostałości po kwiatach, zwiędłe kwiaty, skorupki jaj, fusy, resztki jedzenia. • czego nie wrzucamy? popiołu, kamieni, odchodów zwierzęcych, resztek mięsnych i kości, tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, impregnowanego drewna. 5. pojemniki w kolorze czarnym oznaczone napisem „Odpady zmieszane” • co wrzucamy? wszystkie odpady, których nie da się zakwalifikować do jednej z frakcji wskazanych powyżej, czyli takie, których nie udało się przyporządkować do wymienionych pojemników na odpady posegregowane oraz takie, których nie zawozimy do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Obowiązkowej segregacji podlegają również odpady wielkogabarytowe, remontowo – budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy zużyte opon. Odpady te nie podlegają zbiórce akcyjnej ani nie podlegają odbiorowi przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Można je natomiast wywieźć na PSZOK przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych. podstawa prawna: - art. 5 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r. - Rozporządzenie ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów, przyjętym Uchwałą nr XXVI/123/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020r.

2021-12-22 08:52

WFOŚiGW we Wrocławiu przypomina

WFOŚiGW we Wrocławiu przypomina, że zbliża się termin wycofania dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”. Przypomnienie: Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu” Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem: → złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt, → oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

2021-12-20 14:27

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie