Aktualności

Zaktualizowano harmonogram odbioru odpadów
W zakładce Gospodarka odpadami zamieszczono nową - zaktualizowaną wersję harmonogramu odbioru odpadów.
data publikacji: 2014-02-07 12:07
 
INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014r.
Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 –go każdego miesiąca 2014r. za dany miesiąc. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta Chojnowa w 2014r. nie ulegają zmianie i wynoszą:
data publikacji: 2014-01-22 11:23
 
Harmonogram odbioru odpadów
W zakładce Segregacja odpadów umieszczono plik z harmonogramem odbioru odpadów na terenie miasta Chojnowa.
data publikacji: 2014-01-15 09:56
 
PILNE! Dotacja na remont MOKSiR przyznana!
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 64/K/9.1/2013. Na liście projektów znalazł się projekt modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego 7. Kwota przyznanego dofianasowania wynosi 6.432.019,62 zł.
data publikacji: 2013-08-19 15:32
 
Jak segregować odpady?
Z dniem 1 lipca weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza zmiany dotyczące organizacji gospodarki odpadami i ich selektywnej zbiórki. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na ten temat.
data publikacji: 2013-07-17 09:09
 
<< nowsze | 11  | 12  | 13  | 14  | 15 | 16  | 17  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie