Aktualności

Gospodarowanie odpadami – stawki i zasady

Nowe stawki naliczania opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują w Chojnowie od 1 września 2020 roku. Wzrost opłaty za odpady związany jest z przemianami, które objęły cały kraj, w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki związane są z obowiązkiem tonażowego rozliczania się gminy z operatorem świadczącym usługę na podstawie umowy. W Chojnowie w wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych została zawarta umowa z konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – EconTrader Sp. z o.o., ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice, Członek Konsorcjum – EkoPartner Recykling sp. z o.o., ul. Zielona 3, 59-300 Lubin, Członek Konsorcjum – Remondis Legnica sp. z o.o., Legnicka 14, 59-216 Kunice.

2021-05-04 15:25

SEGREGUJMY ODPADY - myśl globalnie - działaj lokalnie!

Segregowanie to nie wyrzucanie! Papier, szkło, tworzywa sztuczne to nie śmieci - to wartościowe surowce! Mogą się jeszcze przydać… Czy wiesz, że: ♻59 kg makulatury ratuje 1 drzewo! 🌳 ♻1 szklana butelka to 4 godziny oświetlenia żarówką! 💡 ♻35 butelek PET to nowy polar! 🧥

2021-03-30 14:24

Wiosenne porządki? Remoncik? Nie rzucaj śmieci w kącik! Zrób ekologiczny krok - zawieź je na PSZOK!

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina, że w związku z nastaniem wiosny oraz rozpoczynaniem przez wielu z Państwa intensywnych prac porządkowych, oraz remontowych powstają odpady, które nie podlegają segregacji według zasad przewidzianych dla odpadów komunalnych.

2021-03-30 13:45

Nieprawidłowo posegregowane odpady nie będą odbierane!

Urząd Miejski w Chojnowie mając na uwadze obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych informuje, że począwszy od miesiąca kwietnia 2021r. na terenie miasta Chojnowa w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów pojemniki, w których znajdują się nieprawidłowo posegregowane odpady będą oznaczone specjalną naklejką, informującą o konieczności prawidłowego posegregowania umieszczonych w nich odpadów. Firma świadcząca usługi wywozu nie dokona odbioru odpadów z pojemnika, w którym zostały one nieprawidłowo posegregowane. Będą one mogły zostać odebrane po uprzednim prawidłowym posegregowaniu w następnym terminie odbioru odpadów, zgodnym z harmonogramem. Zachęcamy jednocześnie do korzystania z bezpłatnej aplikacji „Kiedy śmieci”, którą można zainstalować na telefonie komórkowym ze strony internetowej https://play.google.com/ lub korzystać z niej bezpośrednio na stronie https://kiedysmieci.info/ . Aplikacja zawiera harmonogram wywozu odpadów komunalnych i ułatwia prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gdyż zawiera informacje jakich do pojemników należy wyrzucać poszczególne rodzaje odpadów.

2021-03-30 11:00

KONKURS „Rolnik w nowej perspektywie”

TEMATYKA KONKURSU Celem Konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który będzie swym ciekawym przekazem zwracać uwagę przyszłego odbiorcy na któreś z niżej wymienionych zagadnień, dając jednocześnie sposobność do promowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027, a mianowicie:

2021-03-29 08:53

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie