Aktualności

Nieprawidłowo posegregowane odpady nie będą odbierane!
Urząd Miejski w Chojnowie mając na uwadze obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych informuje, że począwszy od miesiąca kwietnia 2021r. na terenie miasta Chojnowa w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów pojemniki, w których znajdują się nieprawidłowo posegregowane odpady będą oznaczone specjalną naklejką, informującą o konieczności prawidłowego posegregowania umieszczonych w nich odpadów. Firma świadcząca usługi wywozu nie dokona odbioru odpadów z pojemnika, w którym zostały one nieprawidłowo posegregowane. Będą one mogły zostać odebrane po uprzednim prawidłowym posegregowaniu w następnym terminie odbioru odpadów, zgodnym z harmonogramem. Zachęcamy jednocześnie do korzystania z bezpłatnej aplikacji „Kiedy śmieci”, którą można zainstalować na telefonie komórkowym ze strony internetowej https://play.google.com/ lub korzystać z niej bezpośrednio na stronie https://kiedysmieci.info/ . Aplikacja zawiera harmonogram wywozu odpadów komunalnych i ułatwia prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gdyż zawiera informacje jakich do pojemników należy wyrzucać poszczególne rodzaje odpadów.
data publikacji: 2021-03-30 11:00
 
KONKURS „Rolnik w nowej perspektywie”
TEMATYKA KONKURSU Celem Konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który będzie swym ciekawym przekazem zwracać uwagę przyszłego odbiorcy na któreś z niżej wymienionych zagadnień, dając jednocześnie sposobność do promowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027, a mianowicie:
data publikacji: 2021-03-29 08:53
 
Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?
Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich! Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet! Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.
data publikacji: 2021-03-26 09:24
 
PSZOK a wiosenne porządki!
Szanowni Państwo, Urząd Miejski w Chojnowie przypomina, że w związku z nastaniem wiosny oraz rozpoczynaniem przez wielu z Państwa intensywnych prac porządkowych oraz remontowych powstają odpady, które nie podlegają segregacji według zasad przewidzianych dla odpadów komunalnych. W szczególności są to odpady takie jak: 1) meble i odpady wielkogabarytowe (np. krzesła, szafy, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, meble ogrodowe, wózki czy foteliki dziecięce); 2) odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym ceramika sanitarna); 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 4) zużyte opony; 5) tekstylia i ubrania; 6) opakowania z papieru i tektury; 7) odpady plastikowe i opakowania z tworzyw sztucznych; 8) szkło oraz odpady opakowaniowe ze szkła; 9) przeterminowane leki i chemikalia; Tego typu odpadów, powstałych podczas wykonywania prac remontowych oraz porządkowych nie należy wyrzucać do pojemników na odpady komunalne, ani porzucać obok nich. Należy przekazać je do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie.
data publikacji: 2021-03-25 11:46
 
Punkt konsultacyjny w Chojnowie 2021 r.
Punkt konsultacyjny w Chojnowie 2021 r.
data publikacji: 2021-03-15 10:12
 
<< nowsze | 1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie