Rejestracja Obywateli Ukrainy w Urzędzie

Od 16 marca obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL w dowolnych urzędach w Polsce. W Urzędzie Miejskim w Chojnowie odnotowano już ponad 50 rejestracji. - Prace w przyjmowaniu wniosków przebiegają sprawnie. Pracujemy na dwóch stanowiskach. Wszystkie problemy rozwiązujemy na bieżąco – informuje Elżbieta Górna - naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. Uzyskanie numeru PESEL umożliwi m.in. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy otrzymania pracy. Formularze zostały udostępnione przez Ministra Cyfryzacji: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html?fbclid=IwAR0n9OgyzEhetU2DXQDSesZ5sLamQb-Y_jFRw_En-xdJU4mez2XTfKx5aEY , są dwujęzyczne tj. polsko-ukraińskie oraz polsko-rosyjskie. Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

2022-03-18 13:50

Ogłoszenie o uruchomieniu otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Szanowni Państwo, Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza otwarty nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem Projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.

2022-03-16 11:19

Podzięowanie

Burmistrz Miasta Chojnowa składa serdeczne podziękowania dla Pana Łukasza Marciniec z firmy AL-MAR - Techniczne zaopatrzenie rolnictwa i przemysłu za nieodpłatne przetransportowanie 100 łóżek przeznaczonych dla osób uciekających przed konfliktem zbrojnym z Ukrainy. Łóżka trafiły do byłej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kościuszki, gdzie będą czekały wraz z innym wyposażeniem na osoby szukające schronienia w naszym mieście.

2022-03-16 09:53

Ważna informacja:

Szanowni Państwo, w związku intensyfikacją działań i zaangażowaniem ZUS oraz innych instytucji w tym Urzędów Gmin i Miast, w zadania mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy, podjęta została decyzja o przesunięciu ogólnopolskiego dyżury dotyczącego 500+ i RKO, który miał odbyć się 17 marca 2022 r. na kwiecień 2022 r. O nowym terminie poinformujemy Państwa. Przepraszam za zaistniałą sytuację.

2022-03-15 15:34

Aplikacja „Kiedy śmieci"

Przypominamy, że dostępna jest darmowa aplikacja z harmonogramem odbioru odpadów dla mieszkańców Chojnowa - "Kiedy śmieci". Aplikacja informuje o terminach odbioru odpadów, PSZOKu i zasadach segregacji. Można ustawić też otrzymywanie powiadomień o tym kiedy i jakie odpady będą odbierane w najbliższym czasie.

2022-03-15 14:54

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie