Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Informacja dot. składania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dn. 28.12.2023 r.

UWAGA! Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że w związku z wdrożeniem z dniem 29 grudnia 2023r. ogólnopolskich nowych rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, w dniu 28.12.2023 r.:
- do godz. 11.00 będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Chojnowie wnioski o dowód osobisty (o godz. 12.00 zostanie centralnie - w kraju - zablokowana możliwość przyjmowania wniosków),
- o godz. 9.00 na stronie www.gov.pl zostanie wyłączona usługa składania wniosku o dowód dla osoby poniżej 12r. życia.

2023-12-22 14:46

Ankieta dotycząca programu „CIEPŁE MIESZKANIE” dla mieszkańców budynków wielorodzinnych

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, zapraszamy chętne osoby do wypełnienia ankiety celem określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców z terenu miasta Chojnowa.

2023-12-20 15:02

Druk zgłoszenia - Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Chojnowie zwraca się z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Miejskiego w Chojnowie do dnia 20 grudnia 2023 r. Złożenie zgłoszenia wynika z konieczności zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa tj. nowelizacji ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519), która nałożyła od 01.01.2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

2023-12-14 00:29

„Wyzwania gospodarki odpadami w Chojnowie” - Spotkanie

Instytut Spraw Publicznych zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „Wyzwania gospodarki odpadami w Chojnowie”. 7 listopada godz. 13:00-15:00 w Sali Domu Schrama w Chojnowie (Rynek 20). Jak działa system gospodarowania odpadami w Chojnowie? Co na jego temat sądzą mieszkańcy? Jakich zmian wymaga?

2023-11-07 09:56

Program „Ciepłe Mieszkanie”- zapraszamy na spotkanie

Urząd Miejski w Chojnowie, Wydział Rozwoju Gospodarczego informuje, że 26 października o godz. 10.00 w sali nr 11 odbędzie się spotkanie z Zarządcami Wspólnot budynków wielorodzinnych w sprawie programu „Ciepłe Mieszkanie”. Spotkanie ma na celu oszacowanie zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców Chojnowa.

2023-10-24 11:05

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie