Karty usług  - WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY


1. WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ WYSOKOŚĆ PODATKU ROLNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH (236.63 kb)

 

2. WYDANIE DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ WYSOKOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (216.77 kb)
 

3. WYDANIE DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ WYSOKOŚĆ PODATKU ROLNEGO DLA OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (213.53 kb)
 

4. WYDANIE DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ WYSOKOŚĆ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (196.13 kb)

 

5. WYDANIE DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ WYSOKOŚĆ OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH (191.36 kb)
 

6. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI (186.53 kb)
 

7. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ SPADKODAWCY (185.00 kb)
 

8. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZBYWAJĄCEGO (185.32 kb)
 

9. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO (185.93 kb)


10. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO (185.00 kb)


11. ZWROT NADPŁACONEGO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO (195.41 kb)


12. UMORZENIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO. DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI (211.27 kb)


13.  UMORZENIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO. DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI (190.35 kb)


14. ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO. DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI. (191.02 kb)


15. ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO. DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI (198.13 kb)


16. ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO. DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI (191.00 kb)


17. ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO. DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI (209.36 kb)


18. ZWOLNIENIE OD PODATKU ROLNEGO GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA UTWORZENIE NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO DO POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100 ha ORAZ UDZIELENIE ULGI (232.59 kb)


19. WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ WYSOKOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH (198.32 kb)


20. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ (213.41 kb)


21. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (207.94 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie