Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


 

Karty usług  - WYDZIAŁ  SPRAW  OBYWATELSKICH  
 


 

1. DODATKI MIESZKANIOWE (149.70 kb)

    WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego (122.46 kb)

    DEKLARACJA o dochodach (134.97 kb) 


 

2. WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY (151.76 kb)


 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (59.67 KB, .pdf)


 

3. WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO (153.68 kb)


 

4. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO (117.81 kb)


 

5. ZAWIADOMIENIE O ZNALEZIENIU DOWODU OSOBISTEGO (114.03 kb)


 

6. ZAWIADOMIENIE O ZNALEZIENIU WŁASNEGO DOWODU OSOBISTEGO (114.94 kb)

 

7. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH (112.94 kb)

 

8. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU OBYWATELI RP (118.14 kb)


 

9. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU CUDZOZIEMCÓW ORAZ OBYTWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN (124.66 kb)

 

10. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI RP (116.98 kb)

 

11. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW ORAZ OBYTWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN (122.70 kb)

 

12. ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU OBYWATELI RP (118.81 kb)

 

13. ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE Z RÓWNOCZENYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU CUDZOZIEMCÓW ORAZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJI CZŁONKÓW ICH RODZIN (127.21 kb)

 

14. ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE OBYWATELI RP (116.95 kb)

 

15. ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE CUDZOZIEMCÓW ORAZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJI CZŁONKÓW ICH RODZIN (126.45 kb)

 

16. ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 3 MIESIĘCY/ WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO DO 3 MIESIĘCY (120.59 kb)

 

17. ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ (113.89 kb)

 

18. ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY I ZGŁOSZENIE POWROTU (115.14 kb)

 

19. WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO / CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (119.08 kb)

 

20. UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ORAZ UZNANIE 0ŻOŁNIERZA ZA SAMOTNEGO (154.20 kb)


 

21. POKRYWANIE NALEŻNOŚCI I OPŁAT MIESZKANIOWYCH DLA ŻOŁNIERZY UZNANYCH ZA POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY I ŻOŁNIERZY UZNANYCH ZA SAMOTNYCH (126.93 kb)
 


 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie