Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

Karty usług - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

1. PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI (334.83 kb)

 

2. ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI (269.53 kb)

 

3. NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO (172.53 kb)

 

4. ZAŚWIADCZENIE O POŁOŻENIU BUDYNKU (237.66 kb)

  
 

5. ZGODA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI USTANOWIONEJ Z TYTUŁU BONIFIKATY UDZIELONEJ PRZY SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO (245.71 kb)

 

6. SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY (243.26 kb)


 

7. SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY (233.22 kb)

 

8. SPRZEDAŻ GARAŻU NA RZECZ JEGO DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY (238.99 kb)

 

9. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI (274.86 kb)

 

10. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI DOTYCHCZASOWEMU UŻYTKOWNIKOWI WIECZYSTEMU (245.28 kb)

 

11. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018R. O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZBUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW  (334.58 kb)

 

12. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (281.11 kb)

 

13. ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI (232.62 kb)

 

14. DZIERŻAWA GRUNTÓW (247.31 kb)

 

15. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (288.90 kb)

 

16. ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (279.38 kb)

 

17. ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA (252.79 kb)

 

18. ZAŚWIADCZENIE O ISTNIENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO (129.40 kb)

 

19. ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSÓW RAS UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE (263.59 kb)


 

20. WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA (224.15 kb)

 

21. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHOJNOWA (155.95 kb)

 

22. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (245.72 KB, .pdf)

 

23. WNIOSEK O ZMIANĘ ZAPISÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (214.21 KB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie