Aktualności

Należności za wywóz odpadów można wpłacać w Banku Spółdzielczym w Chojnowie - bez dodatkowej prowizji.
Należności za wywóz odpadów można wpłacać w Banku Spółdzielczym w Chojnowie - bez dodatkowej prowizji.
data publikacji: 2014-02-25 15:11
 
Zaktualizowano harmonogram odbioru odpadów
W zakładce Gospodarka odpadami zamieszczono nową - zaktualizowaną wersję harmonogramu odbioru odpadów.
data publikacji: 2014-02-07 12:07
 
INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014r.
Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 –go każdego miesiąca 2014r. za dany miesiąc. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta Chojnowa w 2014r. nie ulegają zmianie i wynoszą:
data publikacji: 2014-01-22 11:23
 
Harmonogram odbioru odpadów
W zakładce Segregacja odpadów umieszczono plik z harmonogramem odbioru odpadów na terenie miasta Chojnowa.
data publikacji: 2014-01-15 09:56
 
PILNE! Dotacja na remont MOKSiR przyznana!
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 64/K/9.1/2013. Na liście projektów znalazł się projekt modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego 7. Kwota przyznanego dofianasowania wynosi 6.432.019,62 zł.
data publikacji: 2013-08-19 15:32
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 | 12  | 13  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie