Aktualności

KOMUNIKAT dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KOMUNIKAT dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
data publikacji: 2018-03-06 12:43
 
Zaktualizowano karty usług realizowanych przez Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Chojnowie
W kartach usług opisane są procedury związane z załatwianiem spraw realizowanych przez Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Chojnowie
data publikacji: 2017-12-07 12:12
 
Uwaga! Zmiana rachunków bankowych dla płatności (konta indywidualne)
Urząd Miejski w Chojnowie uprzejmie informuje, iż od 2017 r. obowiązują nowe rachunki bankowe dla płatności z tytułu podatków, opłat i innych niepodatkowych wpłat, w tym z tytułu umów cywilnoprawnych - w ramach płatności masowych (konta indywidualne). W związku z powyższym, prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek bankowy wskazany w dokumentach wygenerowanych przez tut. Urząd.
data publikacji: 2017-03-04 11:42
 
Harmonogram wywozu odpadów
W dniu dzisiejszym umieściliśmy na naszych stronach zaktualizowany harmonogram wywozu odpadów na terenie naszego miasta.
data publikacji: 2017-01-04 23:32
 
Zaktualizowano Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zaktualizowano Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
data publikacji: 2016-12-07 15:44
 
<< nowsze | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 | 12  | 13  | 14  | 15  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie