Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Można składać wnioski o wypłatę "Dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła". Zgodnie z nową ustawą jednorazowy dodatek dostaną gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym i które jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

2022-09-22 12:40

„Gospodarka odpadami w gminach. Diagnoza i wsparcie”

Szanowni Państwo, informujemy, że Gmina Miejska Chojnów, jako jedna z czterech gmin w Polsce, została zakwalifikowana do realizacji projektu pn. „Gospodarka odpadami w gminach. Diagnoza i wsparcie”, realizowanego przez Fundację Instytut Spraw Publicznych i finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wsparcie w ramach Projektu obejmuje: - przeprowadzenie diagnozy systemu gospodarki odpadami Miasta Chojnowa, obejmującej w szczególności: analizę dokumentów, wywiady badawcze, obserwacje terenowe oraz wywiad grupowy z mieszkańcami, - spotkania robocze z przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz innymi interesariuszami systemu gospodarki odpadami Miasta Chojnowa, - opracowanie przez ekspertów Projektu, przy udziale przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Strategii udoskonalenia systemu gospodarki odpadami miasta, - podjęcie działań mających na celu realizację założeń Strategii. W dniach 22.-23.08.2022 r. zostały przeprowadzone przez ekspertów Instytutu Spraw Publicznych badania w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Chojnowie, w tym: - analiza danych, - obserwacje terenowe, wizje lokalne altan śmietnikowych, kompostowników przydomowych, - wywiad grupowy z zarządcami nieruchomości oraz przedstawicielami wykonawcy usługi odbioru odpadów z terenu miasta, - wizyta w PSZOK, - wizyta w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej 1 w Legnicy.

2022-09-19 11:37

Informacja dot. możliwości wyłączenia z systemu gospodarowania odpadami

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zamierzają wystąpić z gminnego systemu odbierania odpadów, winni złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Miejską Chojnów. Brak pisemnego oświadczenia złożonego w terminie do 31 lipca 2022 r. skutkować będzie pozostaniem w zorganizowanym przez Miasto systemie gospodarowania odpadami. [..]

2022-07-20 14:24

Wesołych Świąt!

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć serdeczne życzenia zdrowia, spokoju, nadziei na lepsze jutro, życzliwości i wszelkiej pomyślności. Niech moc Święta Wielkiej Nocy, da nam siłę i napełni optymizmem.

2022-04-13 13:59

Jednolity System Segregacji Odpadów - ważna informacja

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku dostosowania pojemników oraz worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych do wymogów określonych przepisami prawa w terminie do dnia 1 lipca 2022 r. w związku z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906).

2022-04-08 10:40

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie