Aktualności

70 -lecie powstania Zespołu Szkół Rolniczych w Chojnowie
W bieżącym roku będziemy obchodzić 70 -lecie powstania Zespołu Szkół Rolniczych w Chojnowie. Uroczystości Jubileuszowe odbędą się 13 czerwca 2020 roku w Chojnowie. Karta zgłoszeniowa oraz program VI Zjazdu Absolwentów i Pedagogów Zespołu Szkół Rolniczych w Chojnowie do pobrania na stronie:
data publikacji: 2020-02-27 13:55
 
Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2020 r. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA). Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać ponadto faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody. Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Realizację operacji oraz ponoszenie kosztów kwalifikowanych można rozpocząć "na własne ryzyko" od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.
data publikacji: 2020-02-27 11:25
 
Deklaracja
Deklaracja intencji zawarcia współpracy gmin i powiatów Legnicko - Głogowskiego obszaru funkcjonalnego
data publikacji: 2020-01-30 13:08
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA ZA 2019r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA ZA 2019r.
data publikacji: 2020-01-30 12:53
 
PRZYPOMINAMY wszystkim mieszkańcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów.
Pamiętajmy, że od jakości powietrza, którym oddychamy zależy nasze zdrowie i życie. Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko, w którym żyjemy! Nie trujmy się sami. Apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Regulują to m.in. przepisy art. 16. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701). Zakaz dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna, a mianowicie: • odpadów drewnianych pokrytych substancjami konserwującymi, impregnatami, lakierami, klejami (np. - ramy okienne, meble, odpady z płyt meblowych, panele podłogowe, parkiety, odpady drewniane pochodzące z budowy, remontów itp.), • trocin (wióry, ścinki) pochodzących z obróbki płyt wiórowych. • innych odpadów niebezpiecznych, szczególnie plastiku i zużytych pampersów. Palenie tych przedmiotów w kotłach powoduje, wydzielanie się trujących substancji. Bardzo toksyczny jest również popiół z pieców, w których spalane są śmieci. Osoby fizyczne mogą wykorzystywać jako paliwo: • „czyste” odpady drewniane, które nie są zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami, • trociny, ścinki z „czystego” drewna, • odpady drewna z pielęgnacji zadrzewienia. Spalanie odpadów ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się komina, pożaru budynku, czy nawet zaczadzenia rodziny. Zgodnie z art. 155 ww. ustawy „termiczne przekształcenie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów”. Art. 191. określa: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnia odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. W związku z powyższym artykułem, za palenie odpadów grozi kara aresztu albo grzywna. Prosimy zatem zwracać uwagę na materiały spalane w przydomowych kotłach, nie tylko w sezonie grzewczym, dbając przy tym o dobro własne oraz mieszkańców gminy. Pamiętajmy, że od jakości powietrza, którym oddychamy zależy nasze zdrowie i życie. Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko, w którym żyjemy! Nie trujmy się sami! apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich
data publikacji: 2020-01-21 09:56
 
<< nowsze | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie