Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Stypendium szkolne dla uczniów

Informacja dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, ośrodków i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa, którzy mają zamiar ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. W dniach od 1 do 15 września br. w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 wraz z wymaganymi załącznikami (słuchacze kolegiów mogą składać wnioski do dnia 15 października br.). [...]

2023-08-25 14:21

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych
z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej. [..]

2023-07-21 15:08

Aplikacja mObywatel - wiele ułatwia

14 lipca wraz z wejściem w życie ustawy o aplikacji mObywatel Polacy zyskali nowy dokument – mDowód. Możemy potwierdzać nim swoją tożsamość tak samo jak tradycyjnym dowodem osobistym czy paszportem. W aplikacji pojawiło się też szereg funkcji, dzięki którym nasze sprawy urzędowe załatwimy szybko i bez wychodzenia z domu. To nie jedyne udogodnienie jaki daje nam ta aplikacja.

2023-07-17 14:07

Stypendia i nagrody Burmistrza Miasta Chojnowa za rok szkolny 22/23

Urząd Miejski w Chojnowie informuje o możliwości ubiegania się przez dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Chojnowa o stypendium naukowe Burmistrza Miasta Chojnowa za rok szkolny 22/23 (w tym stypendium za wyniki w nauce, stypendium za osiągnięcia w nauce), o stypendium artystyczne Burmistrza Miasta Chojnowa za rok szkolny 22/23 i o nagrodę Sportową Burmistrza Miasta Chojnowa za rok szkolny 22/23.

2023-06-23 09:51

Informacja w sprawie możliwości wyłączenia z systemu gospodarowania odpadami

Zdecyduj, kto odbierze Twoje odpady. Do 31 lipca 2023 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, mogą zdecydować o korzystaniu bądź nie, z miejskiego systemu gospodarowania odpadami. Gmina Miejska Chojnów przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego przetargu na odbiór i transport odpadów między innymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Planowany przetarg będzie obejmował okres od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.

2023-06-02 10:54

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie