Aktualności

Dolnośląski Targ Rolny w Chojnowie
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu informuje o cyklicznym wydarzeniu plenerowym w dniach: 25.07.2020, 29.08.2020, 26.09.2020, 31.10.2020, 28.11.2020, 19.12.2020 r. W sobotę 25 lipca na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chojnowie, przy ul. Reja 8 odbędzie się pierwsza edycja Targu na terenie Chojnowa. W godzinach od 7.30 do 14:00 odbędzie się prezentowanie stoisk wystawców. W sprzedaży produkty wytworzone lokalne: świeże owoce, warzywa, jajka, miód, soki owocowe, wyroby mleczne, sadzonki roślin itp. Grupę docelową targów stanowi każdy potencjalny nabywca produktów wytworzonych lokalnie.
data publikacji: 2020-07-24 14:22
 
Nieodpłatna pomoc prawna w Chojnowie
Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w 2 punktach mieszczących się odpowiednio: - w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy) - w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter – pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy) W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 8:00 do godz. 12:00 oraz środy, czwartki i piątki od godz. 11:00 do godz. 15:00.
data publikacji: 2020-07-20 13:08
 
Spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów – 31.07.2020.
Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy zaprasza mieszkańców Powiatu Legnickiego do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie ochrony konsumenckiej, które będą odbywać się w gminach Powiatu według ustalonego harmonogramu. Porady dla mieszkańców Miasta Chojnowa wyznaczono na 31.07.2020 w Domu Schrama, od godz. 11:00. Na poradę prosimy zabrać wszystkie istotne dokumenty, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję itp. oraz jeśli to możliwe, przedmioty sporu.
data publikacji: 2020-07-20 12:43
 
Konkurs o przyznanie Certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej
W związku z trudną dla podmiotów ekonomii społecznej, sytuacją wywołanej pandemią COVID-19, przewidziano dodatkowe wsparcie w formie nagrody rzeczowej, związane np. z doposażeniem podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Ponadto dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące nagrody: - pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci); - pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane). W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry. Ponadto, w ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii). W tegorocznej edycji dla wszystkich podmiotów certyfikowanych w każdej kategorii (z wyłączeniem laureatów) przygotowano odrębne wsparcie w postaci nagród rzeczowych – wyposażenia związanego z działalnością danego podmiotu. Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez: · Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa; · Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera; · Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Kategorie konkursowe W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach: Kategoria I. Debiut roku. Kategoria II. Najlepszy pracodawca. Kategoria III. Sukces rynkowy. Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r. Link do dokumentacji i regulaminu Konkursu: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/informacje/regulamin Jeżeli będą Państwo potrzebowali pomocy przy składaniu wniosku proszą o kontakt z naszym biurem. Zachęcamy do wzięcia udziału! Powodzenia!
data publikacji: 2020-07-20 08:55
 
Dolnośląski Targ Rolny w Chojnowie
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu informuje o zamiarze zorganizowania cyklicznego wydarzenia plenerowego w dniach: 25.07.2020, 29.08.2020, 26.09.2020, 31.10.2020, 28.11.2020, 19.12.2020 r. na terenie Chojnowa. Realizacja wydarzenia: teren przed siedzibą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chojnowie, ul. Reja 8. Program: W godzinach od 7.30 do 14:00 odbędzie się prezentowanie stoisk wystawców. W sprzedaży produkty wytworzone lokalne: świeże owoce, warzywa, jajka, miód, soki owocowe, wyroby mleczne, sadzonki roślin itp. Grupę docelową targów stanowi każdy potencjalny nabywca produktów wytworzonych lokalnie.
data publikacji: 2020-07-01 10:04
 
<< nowsze | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie