Aktualności

Ważne dla przedsiębiorców! Ulgi dla firm
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje, że na czas kryzysu wywołanego przez koronawirusa, przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii, mogą uzyskać wsparcie w postaci: -odroczenia terminu płatności podatków i opłat lokalnych, - rozłożenia zaległych płatności na raty, - umorzenia odsetek od zadłużenia, w szczególnych przypadkach również umorzenia zaległości podatkowej, - przesunięcia terminów płatności podatku od środków transportowych, a w szczególnych przypadkach również umorzenia zaległości podatkowej oraz ulgi w czynszu za wynajem lokali należących do miasta ( nie dotyczy opłat za media). Przedsiębiorcy w każdym przypadku mogą się zwrócić z odpowiednim wnioskiem. Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany. Możliwość udzielania ulg w spłacie należności podatkowych, nastąpi w drodze decyzji administracyjnej. Działalność gospodarcza CEIDG Kierując się troską o bezpieczeństwo obywateli informujemy, że wszystkie wnioski CEIDG-1 dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej można składać w skrzynce podawczej zamieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, która zgodnie z procedurami opróżniana jest od poniedziałku do czwartku o godz. 15.15, w piatki o godz. 14.15. Informujemy również o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (online) z użyciem bankowości internetowej, profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii.
data publikacji: 2020-04-09 11:19
 
Samorząd Chojnowa wspiera walkę z COVID 19
Dziś podczas Sesji Rady Miejskiej Chojnowa Burmistrz Jan Serkies podziękował wszystkim tym, którzy jednoczą się i walczą z epidemią koronawirusa. - Dziękuję wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie, pomagają potrzebującym. Dziękuję pracownikom Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy. Dziękuję wszystkim służbom mundurowym. Gorąco dziękuję za wszelkie inicjatywy społeczne, które wspierają działalność służby zdrowia. Dziękuję mieszkańcom miasta i gminy wiejskiej, przedsiębiorcom, ludziom biznesu, firmom za okazaną pomoc dla Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z filią w Chojnowie, Szpitala w Bolesławcu, Rejonowej Przychodni Zdrowia w Chojnowie – mówił Burmistrz Miasta Chojnowa. Solidaryzując się w walce przeciwko Covid-19 włodarz miasta poinformował o wsparciu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz Pogotowia Ratunkowego w Legnicy: - Samorząd naszego miasta bardzo dużą wagę przywiązuje do ochrony zdrowia mieszkańców, stąd bardzo bliska współpraca z jednostkami służby zdrowia. Najczęściej jest to pomoc w zakupie sprzętu specjalistycznego. Nie inaczej jest również obecnie. Postanowiliśmy sfinansować dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, w porozumieniu z Panią Dyrektor, niezbędne urządzenia do skutecznej walki z epidemią COVID 19: - AEROSEPT ultra do dezynfekcji pomieszczeń za kwotę 34.000 zł oraz pralko - suszarkę dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy oddział w Chojnowie na kwotę 2000 zł. – powiedział burmistrz, apelując o rozsądek i respektowanie obostrzeń: - Drodzy Mieszkańcy! Bądźmy razem w walce z epidemią. Przestrzegajmy wszystkich zaleceń Ministra Zdrowia i miejmy nadzieję, że sytuacja wkrótce się poprawi.
data publikacji: 2020-03-31 16:41
 
Podziękowanie!
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie serdecznie dziękuje Pani Elżbiecie Zamojskiej - Pracownia Krawiecka "Fastryga" za nieodpłatne uszycie i przekazanie kilkudziesięciu maseczek ochronnych. Każda pomoc i gest dobrej woli są ogromnym wsparciem we wspólnej walce z pandemią koronawirusa.
data publikacji: 2020-03-23 13:06
 
💚„Mały gest, a może tak wiele zdziałać i pomóc”
Burmistrz Miasta Chojnowa serdecznie dziękuje Pani Patrycji Klincewicz pracownikowi NEONET centrala we Wrocławiu za pomoc w umożliwieniu odbioru pralko - suszarki dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Dziękujemy za wielkie serce!💚
data publikacji: 2020-03-17 14:27
 
Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Jak często występują objawy? Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Kto jest najbardziej narażony? Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku). Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem? Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.
data publikacji: 2020-03-04 08:59
 
<< nowsze | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie