Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Budynek Urzędu Miejskiego w Chojnowie

Sprawozdanie 8/2022 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od 01 grudnia 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:
*Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, inwestycje, zamówienia publiczne

2023-01-04 13:36

Budynek Urzędu Miejskiego w Chojnowie

Budżet Chojnowa na 2023 rok


20 grudnia, na sesji Rady Miejskiej Chojnowa, radni uchwalali m.in. budżet Miasta na 2023 rok. Projekt budżetu przedstawił Burmistrz Jan Serkies:

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
W oparciu o uregulowania prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych pod obrady dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Chojnowa przedkładam projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok.
Uchwała budżetowa Miasta Chojnowa na 2023 rok zakłada dochody budżetu w wysokości 70.109.171,50 zł, w tym:
• dochody bieżące w kwocie 52.269.119,50 zł
• dochody majątkowe w wysokości 17.840.052,00 zł.

2023-01-04 12:32

Gospodarka odpadami - grafika przykładowa

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go dnia, po miesiącu, którego opłata dotyczy.
Dla nieruchomości zamieszkałych (od 01.12.2022 r.): 31,00 zł. osoba/miesiąc.

2022-12-13 14:55

Dodatek elektryczny

Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że można składać wnioski o wypłatę "Dodatku elektrycznego". Zgodnie z ustawą jednorazowy dodatek otrzymają gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów. Dotyczy to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów (UWAGA: nie chodzi tutaj o bojlery podgrzewające tylko wodę, ale takie z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania). Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Dodatek elektryczny nie będzie obejmował właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

2022-12-05 12:00

Zasady kontroli instalacji kominowych

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszańców miasta Chojnowa, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w porozumieniu z Urzędem Miasta Chojnów przekazuje informacje o zasadach kontroli instalacji kominowych oraz o zasadach ich przeprowadzania przez kominiarza. ChZGKiM informuję że kontrole instalacji kominowych prowadzone są przez okres całego roku i realizowane są zgodnie z harmonogramem i wynikającym z zawartej umowy o świadczeniu usług kominiarskich. Zakres usług kontrolnych obejmuje: 1. kontrolę palenisk opalanych paliwem stałym 2. kontrolę palenisk opalanych paliwem ciekłym i gazowym, 3. kontrolę przewodów wentylacyjnych Podczas wizyty kontrolnej kominiarz na obowiązek: 1. Sprawdzić ilość i typ urządzeń o pieców grzewczych 2. Sprawdzić przy pomocy anemometru sprawność funkcjonowania instalacji wentylacyjnej w mieszkaniu, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń, w których znajdują się piece węglowe, kotły gazowe oraz inne źródła ciepła oraz w pomieszczeniach łazienkowych 3. W miarę dostępu sprawdzić drożność przewodu kominowego oraz dostęp do wyczystek w dolnej i szczytowej części przewodu kominowego 4. W przypadku stwierdzenia obecności sadzy w dolnej części komina oczyścić komin z zalegającej sadzy. Lokator obecny podczas wizyty kominiarza ma obowiązek podpisać protokół z kontroli w, a w przypadku braku wykonania którejś z czynności, powinien w protokole zaznaczyć swoje uwagi. Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia bądź niepoprawnego użytkowania pieców i przewodów kominowych lub używania pieców niedopuszczonych przez administratora, kominiarz ma obowiązek zablokowania pieca bądź przewodu kominowego oraz obowiązek zgłoszenia tego faktu do administratora lokalu lub budynku.

2022-10-31 13:26

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie