Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Karty pacjenta - Starostwo Powiatowe w Legnicy informuje

Uprzejmie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Przychodni Rejonowej — po byłym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 20 w Chojnowie w latach 1992-2000. Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.
Wnioski należy składać do dnia 16.06.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Legnicy. Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
Podstawa prawna: Art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2023-06-01 10:02

Mija termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Chojnowie informuje, że z dniem 31 maja 2023 roku mija termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku, przeznaczonych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Chojnowie: Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260. Podstawa prawna: art.111 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.).

2023-05-30 10:13

Wymiana pieców - nabór wniosków

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa.

2023-04-08 18:03

Lokalny Konkurs Grantowy Programu "Działaj Lokalnie" - nabór wniosków o dotacje

Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” ogłasza nabór wniosków o dotacje w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie” w 2023 roku! W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2023” wspierane będą projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

2023-04-08 18:03

Zwrot podatku akcyzowego

Rolnicy zainteresowani odzyskaniem części pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinni złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, za posiadane grunty położone na terenie miasta Chojnowa. Nabór wniosków prowadzony jest dwa razy w roku: w lutym i sierpniu.

2023-02-27 00:37

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie