Aktualności

Zdygitalizowana nekropolia
Od kilku miesięcy na oficjalnym serwisie internetowym miasta chojnow.eu działa strona Cmentarza Komunalnego. Wchodząc na miejski portal, należy kliknąć w ikonę „Cmentarz” umieszczoną w menu „na skróty”. Zainteresowani mogą skorzystać z wyszukiwarki osób zmarłych, mapy cmentarza z podziałem na sektory i na poszczególne groby oraz spisu osób pochowanych w poszczególnych sektorach. Strona główna portalu Cmentarza Komunalnego w Chojnowie prezentuje dane adresowe i kontaktowe, regulamin cmentarza, cennik usług, ogłoszenia. System jest pomocny w wielu sytuacjach. Warto zapoznać się z jego możliwościami. Zarządcą Cmentarza Komunalnego w Chojnowie jest Urząd Miejski. Biuro nekropolii znajduje się przy ul. Parkowej 1; kontakt tel. 76 8186680, e-mail: cmentarz@chojnow.eu
data publikacji: 2019-10-21 09:12
 
BUDŻET OBYWATELSKI - 2019 - Konsultacje z mieszkańcami
Burmistrz Miasta Chojnowa uprzejmie informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Zagłosować można poprzez naszą stronę internetową - zakładka Budżet Obywatelski - głosowanie, lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Głosowanie kończy się 10.06.2019 r. o północy. Zapraszamy do głosowania !!!
data publikacji: 2019-05-31 15:15
 
DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację zadania inwestycyjnego służącego ograniczeniu niskiej emisji, polegającego na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 24 maja 2018 r. do dnia 04 czerwca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie lub przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

data publikacji: 2018-05-24 12:50
 
Od 1 czerwca 2018 Gmina Miejska Chojnów rozpocznie wprowadzanie należności podlegającej egzekucji administracyjnej do Rejestru Należności Publicznoprawnych
Uchwałą Nr XLVII/243/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rada Miejska Chojnowa wyraziła zgodę na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest Gmina Miejska Chojnów. Tym samym z dniem 1 czerwca 2018 r. rozpocznie się proces wprowadzania do Rejestru Należności Publicznoprawnych wszystkich należności wymagalnych wraz ze wskazaniem danych wierzyciela, tj. imię nazwisko, PESEL, wysokość należności pieniężnej i odsetek wraz z rodzajem i podstawą prawną tej należności, a w przy przypadku osoby prawnej, jej firmę lub nazwę, a także NIP lub REGON. Administratorem rejestru, a także dane w nim zawarte publikuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
data publikacji: 2018-04-03 10:12
 
KOMUNIKAT dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KOMUNIKAT dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
data publikacji: 2018-03-06 12:43
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie