Aktualności

Laptopy dla chojnowskich uczniów
Samorząd Chojnowa złożył wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach otwartego konkursu grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Rządowe wsparcie finansowe udzielane jest na projekty polegające na doposażeniu jednostek oświaty w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Przyznana kwota to 70 tysięcy złotych. W ramach tych środków zakupiono 28 laptopów, które trafiły do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4. - Sprzęt jest wysokiej klasy – mówi dyrektor SP 3 Mariusz Szklarz – Jesteśmy w trakcie rozdysponowania. Nasi uczniowie są w zasadzie wyposażeni w niezbędne laptopy, które wypożyczaliśmy ze szkolnych zasobów. Teraz te nowoczesne zastąpią starsze modele. - Laptopy przeznaczamy dla potrzebujących uczniów klas IV-VIII– wyjaśnia dyrektor SP4 Beata Miler-Kornicka -. Wydajemy je sukcesywnie. Ich ilość zaspokaja nasze szkolne potrzeby. Laptopy są własnością placówek. Kiedy uczniowie wrócą do swoich ławek, a zdalne nauczanie będzie już tylko wspomnieniem, szkolne laptopy będą służyć, jako pomoce naukowe.
data publikacji: 2020-04-20 13:56
 
Kolejne 2000 maseczek
W poniedziałek 20 kwietnia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej chojnowski samorząd przekaże kolejne 2 tysiące maseczek, które zostały zamówione 14 kwietnia (zakupione jeszcze w marcu 800 sztuk zostały rozdane). Podobnie jak pierwszy tysiąc, który miasto otrzymało z partnerskiego Mnichovo Hradiště, będą rozdawane wszystkim zainteresowanym.
data publikacji: 2020-04-16 14:16
 
Maseczki w MOPS
Szanowni Państwo Informujemy, że maseczki otrzymane w dniu wczorajszym z miasta partnerskiego Chojnowa – Mnichovo Hradiště przekazane zostały do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd będą rozdysponowane dla chętnych mieszkańców. Zainteresowani mogą odebrać maseczkę z zachowaniem obowiązujących zasad ostrożności.
data publikacji: 2020-04-16 14:16
 
Mnichovo Hradiště dla Chojnowa
Mnichovo Hradiště – miasto partnerskie Chojnowa w ramach współpracy i przyjacielskich relacji ofiarowało potrzebne do walki z koronawirusem akcesoria, które wykonane zostały przez mieszkańców czeskiego miasteczka. 1000 sztuk maseczek oraz 10 osłon do twarzy odebrał na granicy Habartice / Zawidów Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. W przekazaniu uczestniczył starosta miasta Mnichovo Hradiště Ondřej Lochman. Do tej przyjacielskiej inicjatywy dołączyły lokalne przedsiębiorstwa i osoby prywatne z Mnichovo Hradiště: firmy szyjące maseczki MiJa i ZDEPE.CZ, zakład Ocun a HBPO, w którym zostały wykonane przyłbice ochronne oraz panie, które w swoich domach szyły maseczki. Przekazane maseczki i osłony na twarz zostaną rozdysponowane dla mieszkańców Chojnowa. Gest społeczności Mnichovo Hradiště potwierdza, że przyjaźń polsko – czeska to nie tylko historyczna więź, podobny język czy bliskość granic, to przede wszystkim współpraca i międzynarodowa solidarność w trudnym czasie.
data publikacji: 2020-04-15 18:37
 
Ważne dla przedsiębiorców! Ulgi dla firm
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje, że na czas kryzysu wywołanego przez koronawirusa, przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii, mogą uzyskać wsparcie w postaci: -odroczenia terminu płatności podatków i opłat lokalnych, - rozłożenia zaległych płatności na raty, - umorzenia odsetek od zadłużenia, w szczególnych przypadkach również umorzenia zaległości podatkowej, - przesunięcia terminów płatności podatku od środków transportowych, a w szczególnych przypadkach również umorzenia zaległości podatkowej oraz ulgi w czynszu za wynajem lokali należących do miasta ( nie dotyczy opłat za media). Przedsiębiorcy w każdym przypadku mogą się zwrócić z odpowiednim wnioskiem. Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany. Możliwość udzielania ulg w spłacie należności podatkowych, nastąpi w drodze decyzji administracyjnej. Działalność gospodarcza CEIDG Kierując się troską o bezpieczeństwo obywateli informujemy, że wszystkie wnioski CEIDG-1 dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej można składać w skrzynce podawczej zamieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, która zgodnie z procedurami opróżniana jest od poniedziałku do czwartku o godz. 15.15, w piatki o godz. 14.15. Informujemy również o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (online) z użyciem bankowości internetowej, profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii.
data publikacji: 2020-04-09 11:19
 
<< nowsze | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie