Aktualności

Kasa UM chwilowo nieczynna
Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że w dniach 24-26 sierpnia kasa w urzędzie będzie nieczynna. Konieczne opłaty można w tym okresie uiszczać w Banku Spółdzielczym, gdzie nie będzie pobierana prowizja. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia!
data publikacji: 2020-08-21 09:44
 
Stypendia
Informacja dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, ośrodków i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa, którzy mają zamiar ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. W dniach od 1 do 15 września br. w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 wraz z wymaganymi załącznikami (słuchacze kolegiów mogą składać wnioski do dnia 15 października br.). Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Chojnowa, w rodzinie których dochód netto na jedną osobę w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza kryterium dochodowego, tj. 528 zł. Druki wniosków do pobrania w macierzystych szkołach (teren Chojnowa) oraz w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5 (parter) w godz. 8.00 - 15.00.
data publikacji: 2020-08-20 12:55
 
„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj."
Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj." Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj." jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz „Zaproś kominiarza". Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno- budowlanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji. Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu powinny się cechować spełnieniem nw. wymagań dotyczących :
data publikacji: 2020-08-20 11:28
 
Nowe stawki za odpady
Od 1 września 2020 roku w Chojnowie będą obowiązywać nowe stawki naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Samorządy w całym kraju zostały zobligowane do wprowadzenia zmian w tym zakresie i dostosowania się do rządowych przepisów. Zmiana przepisów a dokładniej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach egzekwuje, aby w takiej wysokości pobierać opłaty za odpady komunalne, jakie są ich faktyczne koszty. Oznacza to, że samo bilansujące się zadanie własne gminy nie może być w żadnym stopniu finansowane przez dany magistrat. Przepisy bowiem nie dopuszczają takiej możliwości, aby gmina dopłacała do wywozu odpadów. Od początku tego roku gminy w całym kraju mierzą się z wyższymi kosztami odbiorów śmieci, ponieważ każdą frakcję tj. metale, tworzywa sztuczne, papier, szkło, bio i zmieszane można odebrać jedynie osobno, a narzucona segregacja odpadów wynosi 5 frakcji, a nie jak dotychczas 3. Co za tym zwiększa się transport, który zapewniają operatorzy wybrani w przetargach. Rosnące ceny energii, paliwa oraz płacy minimalnej w latach 2016-2019, a także wzrost opłat na składowisku odpadów są także sumą tegorocznej nowej stawki opłat za odpady. W Polsce opłaty za odpady średnio wynoszą od 25 zł do 35 zł za osobę. Od 1 września w Chojnowie będzie obowiązywać stawka 28 zł od osoby, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka wynosić będzie 56 zł na miesiąc od jednej osoby — informuje Uchwała Nr XXVI/125/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. Korzystając z możliwości przewidzianej przez ustawodawcę, miasto Chojnów wprowadziło zwolnienie z części opłaty podstawowej dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy kompostują odpady w kwocie - 2 zł od osoby. Obecnie w Chojnowie liczba osób zameldowanych wynosi 12 803, natomiast liczba mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 9 876. W czerwcu został ogłoszony przetarg pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie". Została zgłoszona jedna oferta opiewająca na kwotę ponad 4 mln zł. Oferta ta skutkowałaby naliczeniem opłat aż do 37 zł na osobę, dlatego nie została wybrana. Aktualnie ogłoszony został drugi przetarg. Otwarcie ofert odbędzie się 10 sierpnia 2020 roku.
data publikacji: 2020-08-07 10:05
 
Ulotka informacyjna
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śl. w związku z prowadzoną rekrutacją na rok szkoły 2020/2021 informuje.
data publikacji: 2020-08-05 09:11
 
<< nowsze | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie