Aktualności

Urząd Miejski w Chojnowie mając na uwadze zbliżający się okres świąteczny

Urząd Miejski w Chojnowie mając na uwadze zbliżający się okres świąteczny, związany również ze wzmożonym okresem zakupów oraz przedświątecznych porządków przypomina o obowiązku prowadzenia segregacji wytwarzanych odpadów oraz obowiązku utrzymania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. Obowiązki te spoczywają na właścicielach nieruchomości korzystających z miejsc gromadzenia odpadów i obejmują m.in. dbanie o czystość takiego miejsca, sprzątanie odpadów nieznajdujących się w pojemnikach oraz usuwanie innych zanieczyszczeń. Standardy segregacji związane są z obowiązkowym dzieleniem odpadów na następujące frakcje: 1. papier – pojemniki lub worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier” • co wrzucamy? odpady z papieru, tektury, tekturowe i papierowe opakowania , gazety, czasopisma, ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy Uwaga! Należy pamiętać, aby opakowania z papieru i tektury były czyste! • czego nie wrzucamy? brudnych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek, papierów powleczonych innym materiałem, kartonów po mleku czy sokach, tapet, pieluch itp. 2. szkło - . pojemniki lub worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło” • co wrzucamy? odpady ze szkła i szklane opakowania, np. puste butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach czy lekach. • czego nie wrzucamy? np. szkła okiennego, luster, szyb, potłuczonego szkła stołowego (talerzy, kieliszków), ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, żarówek świetlówek, reflektorów, zniczy z pozostałościami po wosku, opakowań po substancjach niebezpiecznych (np. rozpuszczalnikach), czy monitorów. 3. pojemniki lub worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” • co wrzucamy? odpady i opakowania z metali ( takie jak puszki po napojach i konserwach, zakrętki od słoików czy kapsle), odpady i opakowania z tworzyw sztucznych ( takie jak plastikowe butelki po napojach i opakowania po produktach spożywczych, reklamówki, plastikowe worki, folie aluminiowe, nieduże plastikowe zabawki czy plastikowe opakowania po środkach czystości i kosmetykach) oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (np. kartony po mleku czy kartony po sokach) • czego nie wrzucamy? np. sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, butelek i pojemników z zawartością (np. opakowań po aerozolach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po olejach silnikowych, opakowań po farbach), zużytych artykułów medycznych. 4. pojemniki lub worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” • co wrzucamy? odpady ulegające biodegradacji, np. trawa, liście, odpady kuchenne, odpadki warzywne i owocowe, pozostałości po kwiatach, zwiędłe kwiaty, skorupki jaj, fusy, resztki jedzenia. • czego nie wrzucamy? popiołu, kamieni, odchodów zwierzęcych, resztek mięsnych i kości, tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, impregnowanego drewna. 5. pojemniki w kolorze czarnym oznaczone napisem „Odpady zmieszane” • co wrzucamy? wszystkie odpady, których nie da się zakwalifikować do jednej z frakcji wskazanych powyżej, czyli takie, których nie udało się przyporządkować do wymienionych pojemników na odpady posegregowane oraz takie, których nie zawozimy do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Obowiązkowej segregacji podlegają również odpady wielkogabarytowe, remontowo – budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy zużyte opon. Odpady te nie podlegają zbiórce akcyjnej ani nie podlegają odbiorowi przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Można je natomiast wywieźć na PSZOK przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych. podstawa prawna: - art. 5 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r. - Rozporządzenie ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów, przyjętym Uchwałą nr XXVI/123/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020r.

2021-12-22 08:52

WFOŚiGW we Wrocławiu przypomina

WFOŚiGW we Wrocławiu przypomina, że zbliża się termin wycofania dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”. Przypomnienie: Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu” Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem: → złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt, → oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

2021-12-20 14:27

Punkt konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim działa Punkt konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” Informacje i porady można uzyskać:  drogą telefoniczną pod numerami telefonu: 76 8186681  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail czystepowietrze@chojnow.eu  oraz po uprzednim umówieniu się telefonicznie - osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnowie Plac Zamkowy 1, pok. Nr 10  w poniedziałki w godz. 9:00 – 11:00  we wtorki w godz. 14:00 – 16:00  w środy w godz. 8:00 – 10:00  w czwartki, w godz. 13:00 – 15:00  w piątek w godz. 9:00 – 11:00

2021-12-20 14:16

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie zaprasza:

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie zaprasza na szczepienia. Przychodnia Rejonowa w Chojnowie zaprasza na szczepienie przeciw COVID-19. Daj sobie i innym szansę na lepsze jutro - ZASZCZEP SIĘ! Szczegółowe informacje w Rejestracji Ogólnej lub pod numerem telefonu (76) 818 85 14 531 543 017 *************** DARMOWE SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE Przychodnia Rejonowa w Chojnowie informuje, że wznowiła zapisy na szczepienia przeciw grypie. Szczepienie jest bezpłatne, mogą z niego skorzystać wszyscy powyżej 18. roku życia. Szczegółowe informacje w rejestracji ogólnej lub pod numerem telefonu: (76) 818 85 14, 531-543-017

2021-12-16 07:58

Informacja o przetargu

Miasto Chojnów ogłosiło przetarg na sprzedaż 19 działek przy ul. gen. Wł. Sikorskiego w Chojnowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne – wyłącznie wbudowane w budynku mieszkalnym. Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2021 r. Wadium w określonej wysokości wraz ze wskazaniem numeru działki należy wpłacić do dnia 14.12.2021 r. (uwaga- datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego). Szczegóły przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl lub pod numerem telefonu: 76 8186 684.

2021-12-10 13:58

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie