Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Informacje

Stypendia i nagrody Burmistrza Miasta Chojnowa dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa

Urząd Miejski w Chojnowie informuje o możliwości ubiegania się przez dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Chojnowa o: Stypendium naukowe, stypendium artystyczne Burmistrza Miasta i nagrodę sportową Burmistrza Miasta Chojnowa za rok szkolny 2023/2024.

2024-06-07 11:27

Postanowienie zmieniające ogłoszenie wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

Postanowienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2024 roku zmieniające ogłoszenie wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego.

2024-06-03 14:53

Dot. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego informuje, że z dniem 31 maja 2024 r. mija termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku, przeznaczonych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Chojnowie: Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260.
Podstawa prawna: art. 111 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.).

2024-05-28 12:01

Informacja w sprawie możliwości wyłączenia się z miejskiego systemu gospodarowania odpadami

Do 30 czerwca 2024 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, mogą zdecydować o korzystaniu bądź nie, z miejskiego systemu gospodarowania odpadami.

Gmina Miejska Chojnów przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego przetargu na odbiór i transport odpadów między innymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Planowany przetarg będzie obejmował okres od 1 grudnia 2024 r. do 30 listopada 2025 r.

2024-05-28 11:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta Chojnowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

2024-05-09 13:57

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie