HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  ZMIESZANYCH  ZABUDOWA  NIEZAMESZKAŁA  OD  15.10.2018  DO  15.10.2019 ROK                                                                                                                                                                                                            
Rodzaj Zadudowy Ulica Numer Nazwa firmy Częstotliwość 0,12 0,24 0,4 1,1 7 DZIEŃ DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA
niezamieszkała Akacjowa 5 Gabinet Stomatologiczny Beata Piasecka 1 x w m-cu   1       W 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018 15.01.2019 12.02.2019 12.03.2019 09.04.2019 07.05.2019 04.06.2019 02.07.2019 30.07.2019 27.08.2019 17.09.2019 15.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Andersa 10 Studio Fryzjerskie Kijowska Joanna (NOWY!) 1 x w m-cu 1         W 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018 15.01.2019 12.02.2019 12.03.2019 09.04.2019 07.05.2019 04.06.2019 02.07.2019 30.07.2019 27.08.2019 17.09.2019 15.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Baczyńskiego 27 AL-MAR Marciniec Alicja 1 x w m-cu   1       T 26.10.2018 23.11.2018 21.12.2018 18.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 12.04.2019 10.05.2019 07.06.2019 05.07.2019 02.08.2019 30.08.2019 27.09.2019 05.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Baczyńskiego 29 PHU „MATIUS" Mateusz Nowak (sklep meblowy) 2 x w m-cu   2       T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Baczyńskiego 25 PHU CLAUDIA ROBERT OLEŚ 1 x w tyg   1       T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 26.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Baczyńskiego 5 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Czapski Mariusz 2 x w m-cu 1         T 12.01.2018 26.01.2018 09.02.2018 23.02.2018 09.03.2018 23.03.2018 06.04.2018 20.04.2018 04.05.2018 18.05.2018 01.06.2018 15.06.2018 29.06.2018 13.07.2018 27.07.2018 10.08.2018 24.08.2018 07.09.2018 21.09.2018 05.10.2018 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                      
niezamieszkała Bielawska 1 Zbór Świadków Jehowych 1 x w m-cu 1         C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Bielawska 2 miejsca poj. Rodzinny Ogród Działkowy „PÓŁNOC" 1 x w m-cu   4       C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Bielawska b.n. Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 x w m-cu   1       C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Boh. Getta Warszaw. 1a PHU GRAŻYNA Kłusek- warzywniak 2 x w m-cu 1         C 18.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 29.11.2018 13.12.2018 27.12.2018 10.01.2019 24.01.2019 07.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 19.09.2019 03.10.2019 17.10.2019 24.01.2019 07.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 19.09.2019 03.10.2019                                                                                                                      
niezamieszkała Bolesławiecka Rozdroże Rodzinny Ogród Działkowy „POŁUDNIE" 1 x w m-cu   1       P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Broniewskiego 1 PHU Julian Romaniak 2 x w m-cu   1       T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Chmielna 3 NIEZŁY MŁYN Adrian Szokaluk 1 x w tyg   1       C 25.10.2018 02.11.2018 08.11.2018 16.11.2018 22.11.2018 29.11.2018 06.12.2018 13.12.2018 20.12.2018 27.12.2018 03.01.2019 10.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 31.01.2019 07.02.2019 14.02.2019 21.02.2019 28.02.2019 07.03.2019 14.03.2019 21.03.2019 28.03.2019 04.04.2019 11.04.2019 18.04.2019 26.04.2019 02.05.2019 09.05.2019 16.05.2019 23.05.2019 30.05.2019 06.06.2019 13.06.2019 21.06.2019 27.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 18.07.2019 25.07.2019 01.08.2019 08.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 29.08.2019 05.09.2019 12.09.2019 19.09.2019 26.09.2019 03.10.2019 10.10.2019                                                                                                            
niezamieszkała Chmielna 9 FHU GLOBUS Marciniszyn Marcin 2 x w m-cu   1       C 25.10.2018 08.11.2018 22.11.2018 06.12.2018 20.12.2018 03.01.2019 17.01.2019 31.01.2019 14.02.2019 28.02.2019 14.03.2019 28.03.2019 11.04.2019 26.04.2019 09.05.2019 23.05.2019 06.06.2019 21.06.2019 04.07.2019 18.07.2019 01.08.2019 16.08.2019 29.08.2019 12.09.2019 26.09.2019 10.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Chmielna 17a PHU IZAN Kaczmarek Izabela 2 x w m-cu 1         C 25.10.2018 08.11.2018 22.11.2018 06.12.2018 20.12.2018 03.01.2019 17.01.2019 31.01.2019 14.02.2019 28.02.2019 14.03.2019 28.03.2019 11.04.2019 26.04.2019 09.05.2019 23.05.2019 06.06.2019 21.06.2019 04.07.2019 18.07.2019 01.08.2019 16.08.2019 29.08.2019 12.09.2019 26.09.2019 10.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Chrobrego 3 PHU "EWMAX" Ewa Kwiatkowska 1 x w m-cu 1         P 15.10.2018 13.11.2018 10.12.2018 07.01.2019 04.02.2019 04.03.2019 01.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 14.10.2019
                                                                                                                                                                                     
niezamieszkała Dąbrowskiego 19 Parafia Rzymsko-Katolicka pw NPNM 1 x w m-cu   1       P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Dąbrowskiego 20 Poczta Polska SA 1 x w tyg   2       P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 12.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Dąbrowskiego 2b PHU PLEY  Jacek Wiśniewski 1 x w m-cu 1         P 27.10.2018 24.11.2018 22.12.2018 19.01.2019 16.02.2019 16.03.2019 13.04.2019 11.05.2019 08.06.2019 06.07.2019 03.08.2019 31.08.2019 28.09.2019 12.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Dąbrowskiego 4 Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek BDNP 1 x w tyg   3       P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 12.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Dąbrowskiego 26 Rodzinny Ogród Działkowy „PÓŁNOC" 1 x w m-cu 4         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Dąbrowskiego 8 Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna 1 x w m-cu       1   P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Długosza 1a POLONUS Tel Sp. z o.o. 1 x w m-cu 1         P 15.10.2018 13.11.2018 10.12.2018 07.01.2019 04.02.2019 04.03.2019 01.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 14.10.2019
                                                                                                                                                                                     
niezamieszkała Drzymały 30 ChZGKiM 2 x w m-cu   2       T 26.10.2018 09.11.2018 23.11.2018 07.12.2018 21.12.2018 04.01.2019 18.01.2019 01.02.2019 15.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 29.03.2019 12.04.2019 26.04.2019 10.05.2019 24.05.2019 07.06.2019 21.06.2019 05.07.2019 19.07.2019 02.08.2019 16.08.2019 30.08.2019 13.09.2019 27.09.2019 11.10.2019 04.01.2019 18.01.2019 01.02.2019 15.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 29.03.2019 12.04.2019 26.04.2019 10.05.2019 24.05.2019 07.06.2019 21.06.2019 05.07.2019 19.07.2019 02.08.2019 16.08.2019 30.08.2019 13.09.2019 27.09.2019 11.10.2019                                                                                                                    
niezamieszkała Drzymały 19a PHU Łukasz Wolski 1 x w m-cu   1       T 26.10.2018 23.11.2018 21.12.2018 18.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 12.04.2019 10.05.2019 07.06.2019 05.07.2019 02.08.2019 30.08.2019 27.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Drzymały 4 Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne 4 x w m-cu   1       T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 26.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Fabryczna 1 "AHA II" Jerzy Ruta 1 x w m-cu       1   T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna 1 "BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO" Czesław Ginda                                (FILM-PRESS SP. Z O.O.) 2 x w m-cu   1       T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Fabryczna 1 BMC Poland 2 x w m-cu       1   T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Fabryczna 1 BMC Poland 4 x w m-cu       1   T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 26.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Fabryczna 1b Agencja Ochrony Pracy i Środowiska BHPE S.C. 1 x w m-cu   1       T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna 1 AGRO-ŚWIT Edward Świtała 1 x w m-cu 1         T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna 1 AHA II  Jerzy Ruta - NOWY KLIENT 1 x w m-cu       1   T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna 1a AUTO NAPRAWA Mirosław Pięta 1 x w m-cu 1         T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna 1 DOLZAMET Sp. z o.o. 2 x w m-cu       1   T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Fabryczna 1 DOMEX Mariusz Cichoński 2 x w m-cu       1   T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Fabryczna 3 KARTOL PLUS Urszula Sajewicz 1 x w tyg   1       T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Fabryczna 11 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 2 x w m-cu   1       T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Fabryczna 1 KRET i S-ka Tadeusz Kret 1 x w m-cu       1   T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna 1 METAL-CART s.c. 2 x w m-cu   1       T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Fabryczna 1 MOLNDALS INDUSTRIPRODUKTER POLSKA Sp. z o.o. 1 x w m-cu 1         T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna 1 POLERS Spółka Jawna 1 x w m-cu       1   T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna 1 PPU „MAGROTEX" Sp. z o.o. 1 x w m-cu       1   T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna 1 PPUH „OSKAR" Jerzy Uziębło 2 x w m-cu   1       T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Fabryczna 1 Przedsiębiostwo "AHA II" Jerzy Ruta 1 x w m-cu       1   T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna b.n. PKP Polskie linie kolejowe 4 x w m-cu   1       T 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 26.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                            
niezamieszkała Fabryczna 1 Ośrodek Szkolenia Kierowców LIDER  1 x w m-cu 2         T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna 1 Obróbka Metali Sp. z o.o. 2 x w m-cu       1   T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Fabryczna 1 Jóźwiak Bartosz (Stacja Paliw Chojnowska) 1 x w m-cu 1         T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna b.n. Schronisko Pracownicze PKP Polskie Linie Kolejowe 1 x w m-cu   1       T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Fabryczna 1d Urząd Gminy Chojnów 2 x w m-cu       1   T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Generała Maczka 2 Klub Malucha „SKRZAT" 2 x w m-cu   1       W 16.10.2018 30.10.2018 14.11.2018 27.11.2018 11.12.2018 24.12.2018 08.01.2019 22.01.2019 05.02.2019 19.02.2019 05.03.2019 19.03.2019 02.04.2019 16.04.2019 30.04.2019 14.05.2019 28.05.2019 11.06.2019 25.06.2019 09.07.2019 23.07.2019 06.08.2019 20.08.2019 03.09.2019 17.09.2019 01.10.2019 15.10.2019 22.01.2019 05.02.2019 19.02.2019 05.03.2019 19.03.2019 02.04.2019 16.04.2019 30.04.2019 14.05.2019 28.05.2019 11.06.2019 25.06.2019 09.07.2019 23.07.2019 06.08.2019 20.08.2019 03.09.2019 17.09.2019 01.10.2019 15.10.2019                                                                                                                    
niezamieszkała Goleszańska b.n. Rodzinny Ogród Działkowy „PÓŁNOC" 1 x w m-cu   1       S 17.10.2018 15.11.2018 12.12.2018 09.01.2019 06.02.2019 06.03.2019 03.04.2019 02.05.2019 29.05.2019 26.06.2019 24.07.2019 21.08.2019 18.09.2019 09.01.2019 06.02.2019 06.03.2019 03.04.2019 01.05.2019 29.05.2019 26.06.2019 24.07.2019 21.08.2019 18.09.2019                                                                                                                                                                    
niezamieszkała Goleszańska 1 Warsztat Elektryczny Miszczycha Władysław 1 x w m-cu 1         S 17.10.2018 15.11.2018 12.12.2018 09.01.2019 06.02.2019 06.03.2019 03.04.2019 02.05.2019 29.05.2019 26.06.2019 24.07.2019 21.08.2019 18.09.2019 09.01.2019 06.02.2019 06.03.2019 03.04.2019 01.05.2019 29.05.2019 26.06.2019 24.07.2019 21.08.2019 18.09.2019                                                                                                                                                                    
niezamieszkała Grodzka 6 Drogeria i Market Grupa EKO Sp. z o.o. 1 x w tyg       1   P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Grodzka b.n. Kiosk wielobranżowy Teresa Darmorod 1 x w m-cu   1       P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Grodzka 2a NZOZ Poradnie Specjalistyczne 1 x w tyg   1       P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Grodzka 15 Targowisko Miejskie (dzierżawca INKASO Adam Bujak) 1 x w tyg   2       P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Grodzka 15 Sprzedaż art. Spożywczych Jagna Pyczel 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Grodzka 15 PANEK Bartłomiej usługi elektryczne 1 x w tyg   1       P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Grodzka 13 ALWA Sklep Spożywczy 2 x w tyg   1       P/C 15.10.2018 18.10.2018 22.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 02.11.2018 05.11.2018 08.11.2018 13.11.2018 16.11.2018 19.11.2018 22.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 03.12.2018 06.12.2018 10.12.2018 13.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 24.12.2018 27.12.2018 31.12.2018 03.01.2019 07.01.2019 10.01.2019 14.01.2019 17.01.2019 21.01.2019 24.01.2019 28.01.2019 31.01.2019 04.02.2019 07.02.2019 11.02.2019 14.02.2019 18.02.2019 21.02.2019 25.02.2019 28.02.2019 04.03.2019 07.03.2019 11.03.2019 14.03.2019 18.03.2019 21.03.2019 25.03.2019 28.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 08.04.2019 11.04.2019 15.04.2019 18.04.2019 22.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 02.05.2019 06.05.2019 09.05.2019 13.05.2019 16.05.2019 20.05.2019 23.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 03.06.2019 06.06.2019 10.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 04.07.2019 08.07.2019 11.07.2019 15.07.2019 18.07.2019 22.07.2019 25.07.2019 29.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 08.08.2019 12.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 22.08.2019 26.08.2019 29.08.2019 02.09.2019 05.09.2019 09.09.2019 12.09.2019 16.09.2019 19.09.2019 23.09.2019 26.09.2019 30.09.2019 03.10.2019 07.10.2019 10.10.2019 14.10.2019
niezamieszkała Grodzka 6 KRASKÓR - LEDER sp. z o.o. 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Grodzka 6 PPH EKSPORT - IMPORT „DANY" Sp. z o.o. (ODBIORY ZAWIESZONE) 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Grodzka 3a PPHU „GAZ-KOM" Marciniszyn Emilia 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Grodzka 2/1 R&T Salon Fryzjerski 1 x w m-cu   1       P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Grodzka 6 Salon Fryzjerski u AGI 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Grodzka 6 ZENTEX-PARA Sp. z o.o. sp.k. 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Katedralna  2 Hotel Max Chojnów Sp. z o.o. 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Kilińskiego 36 Apteka „MELISA" Spółka Jawna 1 x w m-cu   1       W 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018 15.01.2019 12.02.2019 12.03.2019 09.04.2019 07.05.2019 04.06.2019 02.07.2019 30.07.2019 27.08.2019 24.09.2019 15.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Kilińskiego 23 Basen przy Szkole Podstawowej nr 4 1 x w tyg       1   W 16.10.2018 23.10.2018 30.10.2018 06.11.2018 14.11.2018 20.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 18.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 08.01.2019 15.01.2019 22.01.2019 29.01.2019 05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019 16.07.2019 23.07.2019 30.07.2019 06.08.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 24.09.2019 01.10.2019 08.10.2019 15.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Kilińskiego 42 ESTORIL Sp. z o.o. - INTERMARCHE 2 x w m-cu       2   W 16.10.2018 30.10.2018 14.11.2018 27.11.2018 11.12.2018 24.12.2018 08.01.2019 22.01.2019 05.02.2019 19.02.2019 05.03.2019 19.03.2019 02.04.2019 16.04.2019 30.04.2019 14.05.2019 28.05.2019 11.06.2019 25.06.2019 09.07.2019 23.07.2019 06.08.2019 20.08.2019 03.09.2019 17.09.2019 01.10.2019 15.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Kilińskiego 37 Fabryka Mebli „BODZIO" 1 x w m-cu 1         W 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018 15.01.2019 12.02.2019 12.03.2019 09.04.2019 07.05.2019 04.06.2019 02.07.2019 30.07.2019 27.08.2019 24.09.2019 15.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Kilińskiego 42 INA Irena Stańczyk - INTERMARCHE 1 x w tyg 1         W 16.10.2018 23.10.2018 30.10.2018 06.11.2018 14.11.2018 20.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 18.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 08.01.2019 15.01.2019 22.01.2019 29.01.2019 05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019 16.07.2019 23.07.2019 30.07.2019 06.08.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 24.09.2019 01.10.2019 08.10.2019 15.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Kilińskiego 42 PHARMALAND Apteka w Intermarche 4 x w m-cu   2       W 16.10.2018 23.10.2018 30.10.2018 06.11.2018 14.11.2018 20.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 18.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 08.01.2019 15.01.2019 22.01.2019 29.01.2019 05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019 16.07.2019 23.07.2019 30.07.2019 06.08.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 24.09.2019 01.10.2019 08.10.2019 15.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Kilińskiego 42/2 OPTYK Krzysztof Seniów 1 x w m-cu   1       W 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018 15.01.2019 12.02.2019 12.03.2019 09.04.2019 07.05.2019 04.06.2019 02.07.2019 30.07.2019 27.08.2019 24.09.2019 15.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Kilińskiego 37 PHU „GB" 1 x w m-cu   1       W 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018 15.01.2019 12.02.2019 12.03.2019 09.04.2019 07.05.2019 04.06.2019 02.07.2019 30.07.2019 27.08.2019 24.09.2019 15.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Kilińskiego 36 Studio Fryzjerskie 1 x w m-cu 1         W 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018 15.01.2019 12.02.2019 12.03.2019 09.04.2019 07.05.2019 04.06.2019 02.07.2019 30.07.2019 27.08.2019 24.09.2019 15.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Kilińskiego 23 Szkoła Podstawowa Nr 4 1 x w tyg       3   W 16.10.2018 23.10.2018 30.10.2018 06.11.2018 14.11.2018 20.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 18.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 08.01.2019 15.01.2019 22.01.2019 29.01.2019 05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019 16.07.2019 23.07.2019 30.07.2019 06.08.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 24.09.2019 01.10.2019 08.10.2019 15.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Kilińskiego 5 USC Chojnów 2 x w m-cu   1       W 16.10.2018 30.10.2018 14.11.2018 27.11.2018 11.12.2018 24.12.2018 08.01.2019 22.01.2019 05.02.2019 19.02.2019 05.03.2019 19.03.2019 02.04.2019 16.04.2019 30.04.2019 14.05.2019 28.05.2019 11.06.2019 25.06.2019 09.07.2019 23.07.2019 06.08.2019 20.08.2019 03.09.2019 17.09.2019 01.10.2019 15.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Kilińskiego 31 Kiosk spoż-przemysłowy Bogusława Paczosik 1 x w m-cu 1         W 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018 15.01.2019 12.02.2019 12.03.2019 09.04.2019 07.05.2019 04.06.2019 02.07.2019 30.07.2019 27.08.2019 24.09.2019 15.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Kilińskiego 32 WPEC SA 4 x w m-cu   1       W 16.10.2018 23.10.2018 30.10.2018 06.11.2018 14.11.2018 20.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 18.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 08.01.2019 15.01.2019 22.01.2019 29.01.2019 05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019 16.07.2019 23.07.2019 30.07.2019 06.08.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 24.09.2019 01.10.2019 08.10.2019 15.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Kilińskiego 42 Kantor-Handel "MATEUSZ" Mateusz Zwierzyński 1 x w m-cu 1         W 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018 15.01.2019 12.02.2019 12.03.2019 09.04.2019 07.05.2019 04.06.2019 02.07.2019 30.07.2019 27.08.2019 24.09.2019 15.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Kolejowa b.n. Biuro Handlowo-Usługowe Elżbieta Makowiec Kiosk 1 x w m-cu 1         C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 1 Dayli Polska Sp. z o.o. 1 x w m-cu 1         C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 1a Firma Handlowa Sobkowiak Sp. j. 1 x w tyg 1         P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 6 JERONIMO MARTINS POLSKA SA - Biedronka 1 x w tyg       1   P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 24 Dobry Kolor Roman i Marcin Mączniewscy s.c. 1 x w m-cu   1       C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 12a Demerecki Grzegorz Sklep Wielobrażowy -Nowy Klient!! 1 x w m-cu 1         C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 12b Fryzjer damski Bożena Czypionka 1 x w m-cu   1       C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 12e Marcev Marin Szymaszek 2 x w m-cu 1         C 18.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 29.11.2018 13.12.2018 27.12.2018 10.01.2019 24.01.2019 07.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 19.09.2019 03.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Kolejowa 12f Owoce-Warzywa Wiktoria Galas 1 x w m-cu 1         C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 12g Ziołolek Fit&Wellness Siwak Grzegorz 1 x w m-cu 1         C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 14 Firma Balata Agnieszka Kubarakiewicz 1 x w tyg   1       p 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 15A Usługi handel Budakiewicz Adam 1 x w m-cu   1       C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 19/1 Sklep monopolowo-cukieroniczy Małgorzata Węgrzyn 1 x w m-cu   2       C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 28/1a Studio Urody Dorota Rott 1 x w m-cu   1       C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 3 Firma Handlowo-Usługowa 2 x w m-cu 1         C 18.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 29.11.2018 13.12.2018 27.12.2018 10.01.2019 24.01.2019 07.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 19.09.2019 03.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Kolejowa 25 METAL-CYNK Sp. z o.o. 1 x w m-cu       1   C 18.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 29.11.2018 13.12.2018 27.12.2018 10.01.2019 24.01.2019 07.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 19.09.2019 03.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Kolejowa 9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 x w m-cu   1       C 18.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 29.11.2018 13.12.2018 27.12.2018 10.01.2019 24.01.2019 07.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 19.09.2019 03.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Kolejowa 22 P.H.U. Małgorzata Sajnóg 2 x w m-cu 1 1       C 18.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 29.11.2018 13.12.2018 27.12.2018 10.01.2019 24.01.2019 07.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 19.09.2019 03.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Kolejowa 25 PPU „NARZĘDZIOWIEC" Sp. z o.o. 1 x w m-cu         1 C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 26/1 Cukieronictwo-Piekarnictwo Stanisław Kryszczuk 1 x w m-cu       1   C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 9 Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 x w m-cu       1   C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Kolejowa 8 Wulkanizacja 1 x w m-cu 1         C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Konarskiego 4 Gimnazjum nr 2 1 x w tyg       2   P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Konstytucja 3 Maja b.n. Kwiaciarnia Irena Kowalska 1 x w tyg   1       P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Kościuszki 9 Firma „U GOŚKI" 1 x w m-cu   1       T 26.10.2018 23.11.2018 21.12.2018 18.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 12.04.2019 10.05.2019 07.06.2019 05.07.2019 02.08.2019 30.08.2019 27.09.2019 26.01.2019 23.02.2019 23.03.2019 20.04.2019 18.05.2019 15.06.2019 13.07.2019 10.08.2019 07.09.2019 05.10.2019                                                                                                                                                                    
niezamieszkała Kościuszki 26C PHU „ROLNIK" S.C. 1 x w tyg 1         T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Kościuszki 30 Szkoła Podstawowa nr 3 1 x w tyg       1   T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Kościuszki 28 Zakład Konfekcji Skórzanej 1 x w tyg   1       T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Kościuszki 28/3 Eurowektor Sp. z o.o. 1 x w m-cu 1         T 26.10.2018 23.11.2018 21.12.2018 18.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 12.04.2019 10.05.2019 07.06.2019 05.07.2019 02.08.2019 30.08.2019 27.09.2019 26.01.2019 23.02.2019 23.03.2019 20.04.2019 18.05.2019 15.06.2019 13.07.2019 10.08.2019 07.09.2019 05.10.2019                                                                                                                                                                    
niezamieszkała Kościuszki 24/3 Domowa rehabilitacja medyczna Łukasz Ptak 1 x w m-cu   1       T 26.10.2018 23.11.2018 21.12.2018 18.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 12.04.2019 10.05.2019 07.06.2019 05.07.2019 02.08.2019 30.08.2019 27.09.2019 26.01.2019 23.02.2019 23.03.2019 20.04.2019 18.05.2019 15.06.2019 13.07.2019 10.08.2019 07.09.2019 05.10.2019                                                                                                                                                                    
niezamieszkała Kościuszki 24 ZPH „U BORKA" 1 x w tyg   1       T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Kościuszki  28 BIG FORM Sp. z o.o. 4 x w m-cu   1       T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 26.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Krasickiego 1 Przedszkole Miejskie Nr 3 1 x w tyg   1   1   T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Kraszewskiego 1 GAZ-SYSTEM SA 2 x w m-cu   1       T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Kraszewskiego Aleja: 1,2,4 Rodzinny Ogród Działkowy „PÓŁNOC" 1 x w m-cu   8       T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Królowej Jadwigi 4 Restauracja DUSZKA 1 x w tyg   1       P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Kwiatowa 1 "PRO-FIT"  Zbigniew Martyka 1 x w m-cu   1       P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Kwiatowa 6 Sklep komputerowy REMAR S.C. 1 x w m-cu 1         P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 56 „EURO-CLEAN" Kompleksowe Sprzątanie 1 x w m-cu 1         P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 46 COMPANY PL Marcinów Monika 1 x w m-cu 1         P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 54B Cukiernictwo-Piekarnictwo Stanisław Kryszczuk 1 x w m-cu       1   P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 27 Stowarzyszenie na Rzecz Chorych „NIEBIESKI PARASOL" 2 x w m-cu   2       P 15.10.2018 29.10.2018 13.11.2018 26.11.2018 10.12.2018 24.12.2018 07.01.2019 21.01.2019 04.02.2019 18.02.2019 04.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 27.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 08.07.2019 22.07.2019 05.08.2019 19.08.2019 02.09.2019 16.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Legnicka 21 Zakład fryzjerski damski Szpatowska Zofia 1 x w m-cu   1       P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 22 Wspólnota Mieszkaniowa 1 x w m-cu 1         P 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Legnicka 27 „NIEBIESKI PARASOL"- Restauracja "POD JELENIEM"  2 x w m-cu   2       P 15.10.2018 29.10.2018 13.11.2018 26.11.2018 10.12.2018 24.12.2018 07.01.2019 21.01.2019 04.02.2019 18.02.2019 04.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 27.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 08.07.2019 22.07.2019 05.08.2019 19.08.2019 02.09.2019 16.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Legnicka 50 Drogeria Vica 2 x w m-cu   1       P 15.10.2018 29.10.2018 13.11.2018 26.11.2018 10.12.2018 24.12.2018 07.01.2019 21.01.2019 04.02.2019 18.02.2019 04.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 27.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 08.07.2019 22.07.2019 05.08.2019 19.08.2019 02.09.2019 16.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Legnicka 25 EKO Sp. z o.o. 1 x w tyg       1   P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Legnicka 17 FHU PAMO Paweł Romaniak 1 x w m-cu   1       P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 69A Hurtownia Elektryczna „CEMO" 2 x w m-cu 1         P 15.10.2018 29.10.2018 13.11.2018 26.11.2018 10.12.2018 24.12.2018 07.01.2019 21.01.2019 04.02.2019 18.02.2019 04.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 27.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 08.07.2019 22.07.2019 05.08.2019 19.08.2019 02.09.2019 16.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Legnicka 72 Jeronimo Martusi Polska SA - Biedronka 1 x w tyg       1   P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Legnicka 50 LIDL POLSKA 1 x w tyg       1   P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Legnicka 14 MATIX Mateusz Górak 1 x w m-cu   1       P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 68 NETTO SP. z o.o. 1 x w tyg       1   P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Legnicka 68 Leks Sp. z o.o. 2 x w m-cu   1       P 15.10.2018 29.10.2018 13.11.2018 26.11.2018 10.12.2018 24.12.2018 07.01.2019 21.01.2019 04.02.2019 18.02.2019 04.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 27.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 08.07.2019 22.07.2019 05.08.2019 19.08.2019 02.09.2019 16.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Legnicka 12 Przychodnia Rejonowa 1 x w tyg   1   1   P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Legnicka 44 Zakład Wyrobów Skórzanych „KOBO" 1 x w m-cu 1         P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 68 Salonik Prasowy Sp. z o.o. 1 x w m-cu 1         P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 68 Zakłady Mięsne „NIEBIESZCZŃSCY" Sp.J. 1 x w tyg 1         P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Legnicka 58 BOL-INVEST Sp.z o.o. tj. Record Pub 2 x w m-cu       1   P 15.10.2018 29.10.2018 13.11.2018 26.11.2018 10.12.2018 24.12.2018 07.01.2019 21.01.2019 04.02.2019 18.02.2019 04.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 27.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 08.07.2019 22.07.2019 05.08.2019 19.08.2019 02.09.2019 16.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Legnicka 50-50A Bell Property sp. z o.o sp.k. NeoNet, KiK, KS, Pepco 4 x w m-cu   2   1   S 10.10.2018 17.10.2018 24.10.2018 31.10.2018 07.11.2018 15.11.2018 21.11.2018 28.11.2018 05.12.2018 12.12.2018 19.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 09.01.2019 16.01.2019 23.01.2019 30.01.2019 06.02.2019 13.02.2019 20.02.2019 27.02.2019 06.03.2019 13.03.2019 20.03.2019 27.03.2019 03.04.2019 10.04.2019 17.04.2019 25.04.2019 02.05.2019 08.05.2019 15.05.2019 22.05.2019 29.05.2019 05.06.2019 12.06.2019 19.06.2019 26.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 17.07.2019 24.07.2019 31.07.2019 07.08.2019 14.08.2019 21.08.2019 28.08.2019 04.09.2019 11.09.2019 18.09.2019 25.09.2019 02.10.2019 09.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Legnicka 50-50A Bell Property sp. z o.o sp.k. NeoNet, KiK, KS, Pepco 2 x w m-cu   3       P 15.10.2018 29.10.2018 13.11.2018 26.11.2018 10.12.2018 24.12.2018 07.01.2019 21.01.2019 04.02.2019 18.02.2019 04.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 27.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 08.07.2019 22.07.2019 05.08.2019 19.08.2019 02.09.2019 16.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Legnicka   Probudowa - budowa mostu 2 x w m-cu       1   P 15.10.2018 29.10.2018 13.11.2018 26.11.2018 10.12.2018 24.12.2018 07.01.2019 21.01.2019 04.02.2019 18.02.2019 04.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 27.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 08.07.2019 22.07.2019 05.08.2019 19.08.2019 02.09.2019 16.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Legnicka 16/2 Apteka Vita Lazaru-delwo 1 x w m-cu   2       P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 1-1 S.C. Franciszek Palczak  1 x w m-cu       1   P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 4a Medikanel Katarzyna Miłos 1 x w m-cu   1       P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 13 Art.. Przemysłowe Tadeusz Bijak 1 x w m-cu   1       P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 11/1a Piekarnia - Kupczyk Sp.J. 1 x w m-cu 1         P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 1a warzywniak  P.Kryśków - wjazd od Grodgera 1 x w m-cu 2         P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 3 sklep mięsny 1 x w m-cu 2         P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 5 PHU PAMO Paweł Romaniak 1 x w m-cu   1       P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Legnicka 70 PHU MARIONA Jakubowska-Niżniak 4 x w m-cu       1   S 10.10.2018 17.10.2018 24.10.2018 31.10.2018 07.11.2018 15.11.2018 21.11.2018 28.11.2018 05.12.2018 12.12.2018 19.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 09.01.2019 16.01.2019 23.01.2019 30.01.2019 06.02.2019 13.02.2019 20.02.2019 27.02.2019 06.03.2019 13.03.2019 20.03.2019 27.03.2019 03.04.2019 10.04.2019 17.04.2019 25.04.2019 02.05.2019 08.05.2019 15.05.2019 22.05.2019 29.05.2019 05.06.2019 12.06.2019 19.06.2019 26.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 17.07.2019 24.07.2019 31.07.2019 07.08.2019 14.08.2019 21.08.2019 28.08.2019 04.09.2019 11.09.2019 18.09.2019 25.09.2019 02.10.2019 09.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Legnicka 1 Cukiernia Palczak 4 x w m-cu   1       S 10.10.2018 17.10.2018 24.10.2018 31.10.2018 07.11.2018 15.11.2018 21.11.2018 28.11.2018 05.12.2018 12.12.2018 19.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 09.01.2019 16.01.2019 23.01.2019 30.01.2019 06.02.2019 13.02.2019 20.02.2019 27.02.2019 06.03.2019 13.03.2019 20.03.2019 27.03.2019 03.04.2019 10.04.2019 17.04.2019 25.04.2019 02.05.2019 08.05.2019 15.05.2019 22.05.2019 29.05.2019 05.06.2019 12.06.2019 19.06.2019 26.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 17.07.2019 24.07.2019 31.07.2019 07.08.2019 14.08.2019 21.08.2019 28.08.2019 04.09.2019 11.09.2019 18.09.2019 25.09.2019 02.10.2019 09.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Lubińska 5 HTM-Hurtownia KOWALCZYKOWIE (wjazd od ul. Zielonej) 2 x w m-cu   2       T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Lubińska 5 FALCON Paliwa Sp. z o.o.  4 x w m-cu   2       S 17.10.2018 24.10.2018 31.10.2018 07.11.2018 15.11.2018 21.11.2018 28.11.2018 05.12.2018 12.12.2018 19.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 09.01.2019 16.01.2019 23.01.2019 30.01.2019 06.02.2019 13.02.2019 20.02.2019 27.02.2019 06.03.2019 13.03.2019 20.03.2019 27.03.2019 03.04.2019 10.04.2019 17.04.2019 25.04.2019 02.05.2019 08.05.2019 15.05.2019 22.05.2019 29.05.2019 05.06.2019 12.06.2019 19.06.2019 26.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 17.07.2019 24.07.2019 31.07.2019 07.08.2019 14.08.2019 21.08.2019 28.08.2019 04.09.2019 11.09.2019 18.09.2019 25.09.2019 02.10.2019 09.10.2019 02.01.2019 09.01.2019 16.01.2019 23.01.2019 30.01.2019 06.02.2019 13.02.2019 20.02.2019 27.02.2019 06.03.2019 13.03.2019 20.03.2019 27.03.2019 03.04.2019 10.04.2019 17.04.2019 24.04.2019 02.05.2019 08.05.2019 15.05.2019 22.05.2019 29.05.2019 05.06.2019 12.06.2019 19.06.2019 26.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 17.07.2019 24.07.2019 31.07.2019 07.08.2019 14.08.2019 21.08.2019 28.08.2019 04.09.2019 11.09.2019 18.09.2019 25.09.2019 02.10.2019 09.10.2019                        
niezamieszkała Lubińska 5 EKUSHE Mahiudinn Ahmed Masum (KEBAB) 2 x w m-cu           S 17.10.2018 31.10.2018 15.11.2018 28.11.2018 12.12.2018 27.12.2018 09.01.2019 23.01.2019 06.02.2019 20.02.2019 06.03.2019 20.03.2019 03.04.2019 17.04.2019 02.05.2019 15.05.2019 29.05.2019 12.06.2019 26.06.2019 10.07.2019 24.07.2019 07.08.2019 21.08.2019 04.09.2019 18.09.2019 02.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Lubińska 5 Handel Towarami Masowymi Stacja Paliw 2 x w m-cu 2         S 17.10.2018 31.10.2018 15.11.2018 28.11.2018 12.12.2018 27.12.2018 09.01.2019 23.01.2019 06.02.2019 20.02.2019 06.03.2019 20.03.2019 03.04.2019 17.04.2019 02.05.2019 15.05.2019 29.05.2019 12.06.2019 26.06.2019 10.07.2019 24.07.2019 07.08.2019 21.08.2019 04.09.2019 18.09.2019 02.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Lubińska 1 PHU „BUD-TECH" 1 x w m-cu   1       T 26.10.2018 23.11.2018 21.12.2018 18.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 12.04.2019 10.05.2019 07.06.2019 05.07.2019 02.08.2019 30.08.2019 27.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Lubińska 1 Sklep wielobranżowy Maria Gierasimczyk 1 x w m-cu 1         T 26.10.2018 23.11.2018 21.12.2018 18.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 12.04.2019 10.05.2019 07.06.2019 05.07.2019 02.08.2019 30.08.2019 27.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Lubińska 2a PHU „OLA" Ragan Zdzisław 1 x w m-cu 1         T 26.10.2018 23.11.2018 21.12.2018 18.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 12.04.2019 10.05.2019 07.06.2019 05.07.2019 02.08.2019 30.08.2019 27.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Lubińska 1A Piekarnia - Kupczyk Sp.J. 1 x w m-cu       1   T 26.10.2018 23.11.2018 21.12.2018 18.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 12.04.2019 10.05.2019 07.06.2019 05.07.2019 02.08.2019 30.08.2019 27.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Lubińska 9 Sklep Motoryzacyjny 2 x w m-cu 1         T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Lubińska 7 Stacja kontroli pojazdów 4 x w m-cu 1         T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 26.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Łokietka 1 Sklep ANNA  PUH Tadeusz Wolski 4 x w m-cu 1         C 18.10.2018 25.10.2018 31.10.2018 08.11.2018 16.11.2018 22.11.2018 29.11.2018 06.12.2018 13.12.2018 20.12.2018 27.12.2018 03.01.2019 10.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 31.01.2019 07.02.2019 14.02.2019 21.02.2019 28.02.2019 07.03.2019 14.03.2019 21.03.2019 28.03.2019 04.04.2019 11.04.2019 18.04.2019 26.04.2019 02.05.2019 09.05.2019 16.05.2019 23.05.2019 30.05.2019 06.06.2019 13.06.2019 21.06.2019 27.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 18.07.2019 25.07.2019 01.08.2019 08.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 29.08.2019 05.09.2019 12.09.2019 19.09.2019 26.09.2019 03.10.2019 10.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Łużycka 14 „RMA POLSKA" - Sp. z o.o. 3 x w m-cu         1 T 19.10.2018 26.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 23.05.2019 06.06.2019 13.06.2019 27.06.2019 04.07.2019 18.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 17.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 11.10.2019                                                                                                                                            
niezamieszkała Łużycka 2 PKS  SA 4 x w m-cu 3         W 16.10.2018 23.10.2018 30.10.2018 06.11.2018 14.11.2018 20.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 18.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 08.01.2019 15.01.2019 22.01.2019 29.01.2019 05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019 16.07.2019 23.07.2019 30.07.2019 06.08.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 24.09.2019 01.10.2019 08.10.2019 15.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Łużycka 14 Plac budowy Wklp. Przed. Inż. Przemysłowej 1 x w m-cu       1   T 26.10.2018 23.11.2018 21.12.2018 18.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 12.04.2019 10.05.2019 07.06.2019 05.07.2019 02.08.2019 30.08.2019 27.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Łużycka Tulipan Rodzinny Ogród Działkowy „POŁUDNIE" 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Małachowskiego 1 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki od 31.03 2 x w m-cu       2   C 25.10.2018 08.11.2018 22.11.2018 06.12.2018 20.12.2018 03.01.2019 17.01.2019 31.01.2019 14.02.2019 28.02.2019 14.03.2019 28.03.2019 11.04.2019 26.04.2019 09.05.2019 23.05.2019 06.06.2019 21.06.2019 04.07.2019 18.07.2019 01.08.2019 16.08.2019 29.08.2019 12.09.2019 26.09.2019 10.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Małachowskiego 7 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki (MOKSiR) 2 x w m-cu       1   C 25.10.2018 08.11.2018 22.11.2018 06.12.2018 20.12.2018 03.01.2019 17.01.2019 31.01.2019 14.02.2019 28.02.2019 14.03.2019 28.03.2019 11.04.2019 26.04.2019 09.05.2019 23.05.2019 06.06.2019 21.06.2019 04.07.2019 18.07.2019 01.08.2019 16.08.2019 29.08.2019 12.09.2019 26.09.2019 10.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Małachowskiego 4 Klub Bokserski Champion  2 x w m-cu 1         C 25.10.2018 08.11.2018 22.11.2018 06.12.2018 20.12.2018 03.01.2019 17.01.2019 31.01.2019 14.02.2019 28.02.2019 14.03.2019 28.03.2019 11.04.2019 26.04.2019 09.05.2019 23.05.2019 06.06.2019 21.06.2019 04.07.2019 18.07.2019 01.08.2019 16.08.2019 29.08.2019 12.09.2019 26.09.2019 10.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Matejki 1 Powiatowy Zespół Szkół 1 x w m-cu   1       P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                     
niezamieszkała Okrzei 6 „EKO-KOLOR" s.c. 3 x w m-cu       1   T 19.10.2018 26.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 17.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 11.10.2019                                                                                                                                            
niezamieszkała Okrzei 6 APIS 1 x w m-cu       2   T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Okrzei 6 ATM Omega 1 x w m-cu       1   C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019 17.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Okrzei 1 Auto Handel Krzysztof Fedorowicz  4 x w m-cu   1       W 16.10.2018 23.10.2018 30.10.2018 06.11.2018 14.11.2018 20.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 18.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 08.01.2019 15.01.2019 22.01.2019 29.01.2019 05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019 16.07.2019 23.07.2019 30.07.2019 06.08.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 24.09.2019 01.10.2019 08.10.2019 15.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Okrzei 6 FERUM SA  NOWA HALA 2 x w m-cu         1 T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Okrzei 6 FERUM SA  STARA HALA 1 x w m-cu         1 T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Okrzei 6 IMPEL PERFEKTA Sp. z o.o. 1 x w tyg   1       T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Okrzei 6A Kawka Jan (Blacharstwo) 1 x w m-cu 1         T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Okrzei 8 KOMERC Sp. z  o.o. 2 x w m-cu       1   T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Okrzei 16 PPHU Jan Kryszczuk 1 x w tyg   7       T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Okrzei 2 OPAKOWANIA NA PIĄTKI SP. Z O.O. 2 x w m-cu 2         T 19.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 14.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 22.02.2019 08.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 14.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 23.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 04.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Okrzei 2 UNIFOT PPU 1 x w m-cu   1       T 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Okrzei 11 UNIPRODENT Sp. z o.o. 3 x w m-cu 1         T 19.10.2018 26.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 17.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 11.10.2019                                                                                                                                            
niezamieszkała Okrzei 15 ZPWP DOLPAP Sp. z  o.o. 3 x w m-cu       1   T 19.10.2018 26.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 17.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 11.10.2019                                                                                                                                            
niezamieszkała Okrzei 11/1 Prywatny gabinet stomatologiczny Ewa Gabrek-Kryńska 1 x w m-cu 1         T 16.11.2018 14.12.2018 11.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 05.04.2019 03.05.2019 31.05.2019 28.06.2019 26.07.2019 23.08.2019 20.09.2019                                                                                                                                                                                          
niezamieszkała Okrzei 20 Praxima KRAKPOL Sp. z o.o. 1 x w tyg   1       T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Paderewskiego 2 Salon Urody Juszczak Grzegorz i Tetina 1 x w m-cu 1         W 13.11.2018 11.12.2018 08.01.2019 05.02.2019 05.03.2019 02.04.2019 30.04.2019 28.05.2019 25.06.2019 23.07.2019 20.08.2019 17.09.2019 08.10.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Paderewskiego 2a Bistro u Sabcia 2 x w m-cu   1       W 16.10.2018 30.10.2018 14.11.2018 27.11.2018 11.12.2018 24.12.2018 08.01.2019 22.01.2019 05.02.2019 19.02.2019 05.03.2019 19.03.2019 02.04.2019 16.04.2019 30.04.2019 14.05.2019 28.05.2019 11.06.2019 25.06.2019 09.07.2019 23.07.2019 06.08.2019 20.08.2019 03.09.2019 17.09.2019 01.10.2019 15.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Paderewskiego b.n. Pawilon wielobrnżowy Calix Beata Zjawin 1 x w m-cu   1       W 16.10.2018 13.11.2018 11.12.2018 08.01.2019 05.02.2019 05.03.2019 02.04.2019 30.04.2019 28.05.2019 25.06.2019 23.07.2019 20.08.2019 17.09.2019 08.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Paderewskiego 15 Sklep ogólnospożywczy 2 x w m-cu   1       W 16.10.2018 30.10.2018 14.11.2018 27.11.2018 11.12.2018 24.12.2018 08.01.2019 22.01.2019 05.02.2019 19.02.2019 05.03.2019 19.03.2019 02.04.2019 16.04.2019 30.04.2019 14.05.2019 28.05.2019 11.06.2019 25.06.2019 09.07.2019 23.07.2019 06.08.2019 20.08.2019 03.09.2019 17.09.2019 01.10.2019 15.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Paderewskiego 12 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młodość" 2 x w m-cu   1       W 16.10.2018 30.10.2018 14.11.2018 27.11.2018 11.12.2018 24.12.2018 08.01.2019 22.01.2019 05.02.2019 19.02.2019 05.03.2019 19.03.2019 02.04.2019 16.04.2019 30.04.2019 14.05.2019 28.05.2019 11.06.2019 25.06.2019 09.07.2019 23.07.2019 06.08.2019 20.08.2019 03.09.2019 17.09.2019 01.10.2019 15.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Paderewskiego 12 PHU PERFEKT Jarosław Szczęsny 1 x w m-cu   1       W 16.10.2018 13.11.2018 11.12.2018 08.01.2019 05.02.2019 05.03.2019 02.04.2019 30.04.2019 28.05.2019 25.06.2019 23.07.2019 20.08.2019 17.09.2019 08.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Paderewskiego 12/1 PP-H Eugeniusz Okoń 1 x w m-cu 1         W 16.10.2018 13.11.2018 11.12.2018 08.01.2019 05.02.2019 05.03.2019 02.04.2019 30.04.2019 28.05.2019 25.06.2019 23.07.2019 20.08.2019 17.09.2019 08.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Paderewskiego 29A/1 Salon fryzjerski Izabela Krzyśkow 1 x w m-cu 1         W 16.10.2018 13.11.2018 11.12.2018 08.01.2019 05.02.2019 05.03.2019 02.04.2019 30.04.2019 28.05.2019 25.06.2019 23.07.2019 20.08.2019 17.09.2019 08.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Paderewskiego 6 Gabinet weterynaryjny Kazimierz Rabiej 1 x w m-cu 1         W 16.10.2018 13.11.2018 11.12.2018 08.01.2019 05.02.2019 05.03.2019 02.04.2019 30.04.2019 28.05.2019 25.06.2019 23.07.2019 20.08.2019 17.09.2019 08.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Parkowa 1 Gmina Miejska Chojnów - Cmentarz Komunalny    1 x w tyg       30   S 17.10.2018 24.10.2018 31.10.2018 07.11.2018 15.11.2018 21.11.2018 28.11.2018 05.12.2018 12.12.2018 19.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 09.01.2019 16.01.2019 23.01.2019 30.01.2019 06.02.2019 13.02.2019 20.02.2019 06.03.2019 13.03.2019 10.04.2019 17.04.2019 25.04.2019 02.05.2019 08.05.2019 15.05.2019 22.05.2019 29.05.2019 05.06.2019 12.06.2019 19.06.2019 26.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 17.07.2019 24.07.2019 31.07.2019 07.08.2019 14.08.2019 21.08.2019 28.08.2019 04.09.2019 11.09.2019 18.09.2019 25.09.2019 02.10.2019 09.10.2019                                                                                                         
niezamieszkała Piotrowicka 4 HÖCKER Sp. z o.o. 1 x w m-cu         1 P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Piotrowicka 3 TAURON Dystrybucja SA 2 x w m-cu       1   P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 06.05.2019 20.05.2019 03.06.2019 17.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 29.07.2019 12.08.2019 26.08.2019 09.09.2019 23.09.2019 07.10.2019                                                                                                                                  
niezamieszkała Piotrowicka 6 GOGORA Sp. z o.o. 1 x w m-cu 1         P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Piotrowicka 6 TRANSPORT  TS Vezuvio Sp. z o.o. 2 x w m-cu 3         P 22.10.2018 05.11.2018 19.11.2018 03.12.2018 17.12.2018 31.12.2018 14.01.2019 28.01.2019 11.02.2019 25.02.2019 11.03.2019 25.03.2019 08.04.2019 22.04.2019 06.05.2019 20.05.2019 03.06.2019 17.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 29.07.2019 12.08.2019 26.08.2019 09.09.2019 23.09.2019 07.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Pl. Dworcowy 9 PKP 4 x w m-cu           W 16.10.2018 23.10.2018 30.10.2018 06.11.2018 14.11.2018 20.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 18.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 08.01.2019 15.01.2019 22.01.2019 29.01.2019 05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019 16.07.2019 23.07.2019 30.07.2019 06.08.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 24.09.2019 01.10.2019 08.10.2019 15.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Pl. Zamkowy 1 Urząd Miejski 1 x w tyg   1       P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Pl. Zamkowy 2 Miejska Biblioteka Publiczna 1 x w m-cu       1   P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Pl. Zamkowy 3 Muzeum Regionalne 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała P.Skargi 2-10 Lokal użytkowy 1 x w m-cu           P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Poźniaków 2 Powiatowy Zespół Szkół 1 x w m-cu       1   P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Racławicka b.n. Rodzinny Ogród Działkowy „POŁUDNIE" 1 x w m-cu   1       P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Reja 3 Środowiskowy Dom Pomocy 2 x w m-cu       1   P 15.10.2018 29.10.2018 13.11.2018 26.11.2018 10.12.2018 24.12.2018 07.01.2019 21.01.2019 04.02.2019 18.02.2019 04.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 27.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 08.07.2019 22.07.2019 05.08.2019 19.08.2019 02.09.2019 16.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                            
niezamieszkała Reja 8 Dolnośląski Ośrodek Dworactwa Rolniczego 2 x w m-cu   2       P 22.10.2018 05.11.2018 19.11.2018 03.12.2018 17.12.2018 31.12.2018 14.01.2019 28.01.2019 11.02.2019 25.02.2019 11.03.2019 25.03.2019 08.04.2019 22.04.2019 06.05.2019 20.05.2019 03.06.2019 17.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 29.07.2019 12.08.2019 26.08.2019 09.09.2019 23.09.2019 07.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Reja 14 FRAPO-INVEST Sp. z o.o. POLO Market 2 x w tyg       1   P/C 15.10.2018 18.10.2018 22.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 02.11.2018 05.11.2018 08.11.2018 13.11.2018 16.11.2018 19.11.2018 22.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 03.12.2018 06.12.2018 10.12.2018 13.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 24.12.2018 27.12.2018 31.12.2018 03.01.2019 07.01.2019 10.01.2019 14.01.2019 17.01.2019 21.01.2019 24.01.2019 28.01.2019 31.01.2019 04.02.2019 07.02.2019 11.02.2019 14.02.2019 18.02.2019 21.02.2019 25.02.2019 28.02.2019 04.03.2019 07.03.2019 11.03.2019 14.03.2019 18.03.2019 21.03.2019 25.03.2019 28.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 08.04.2019 11.04.2019 15.04.2019 18.04.2019 22.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 02.05.2019 06.05.2019 09.05.2019 13.05.2019 16.05.2019 20.05.2019 23.05.2019 27.05.2019 30.05.2019 03.06.2019 06.06.2019 10.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 04.07.2019 08.07.2019 11.07.2019 15.07.2019 18.07.2019 22.07.2019 25.07.2019 29.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 08.08.2019 12.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 22.08.2019 26.08.2019 29.08.2019 02.09.2019 05.09.2019 09.09.2019 12.09.2019 16.09.2019 19.09.2019 23.09.2019 26.09.2019 30.09.2019 03.10.2019 07.10.2019 10.10.2019 14.10.2019
niezamieszkała Reja 14 Kantor-Handel "MATEUSZ" Mateusz Zwierzyński 1 x w m-cu       1   C 25.10.2018 08.11.2018 06.12.2018 03.01.2019 31.01.2019 28.02.2019 28.03.2019 26.04.2019 23.05.2019 21.06.2019 18.07.2019 16.08.2019 12.09.2019 10.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Reja 14 Kantor-Handel "MATEUSZ" Mateusz Zwierzyński 1 x w m-cu 2         C 25.10.2018 08.11.2018 06.12.2018 03.01.2019 31.01.2019 28.02.2019 28.03.2019 26.04.2019 23.05.2019 21.06.2019 18.07.2019 16.08.2019 12.09.2019 10.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Reymonta 1 Gimnazjum nr 1 1 x w tyg       2   P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Rynek 8 VEHO SP. Z O.O. 1 x w m-cu 1         P 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Rynek 16 PPHU OKATEX Halina Okapiec 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Rynek 17 WER-KA -kiosk wielobranżowy 2 x w m-cu 1         P 05.11.2018 19.11.2018 03.12.2018 17.12.2018 31.12.2018 14.01.2019 28.01.2019 11.02.2019 25.02.2019 11.03.2019 25.03.2019 08.04.2019 22.04.2019 06.05.2019 20.05.2019 03.06.2019 17.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 29.07.2019 12.08.2019 26.08.2019 09.09.2019 23.09.2019 07.10.2019                                                                                                                                                                
niezamieszkała Rynek 18 Bank Spółdzielczy 2 x w m-cu       1   P 22.10.2018 05.11.2018 19.11.2018 03.12.2018 17.12.2018 31.12.2018 14.01.2019 28.01.2019 11.02.2019 25.02.2019 11.03.2019 25.03.2019 08.04.2019 22.04.2019 06.05.2019 20.05.2019 03.06.2019 17.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 29.07.2019 12.08.2019 26.08.2019 09.09.2019 23.09.2019 07.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Rynek 20 Powiatowy Urząd Parcy 1 x w tyg   1       P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Rynek 20 Gmina Miejska (od 05.11.2013r.) 2 x w m-cu   1       P 22.10.2018 05.11.2018 19.11.2018 03.12.2018 17.12.2018 31.12.2018 14.01.2019 28.01.2019 11.02.2019 25.02.2019 11.03.2019 25.03.2019 08.04.2019 22.04.2019 06.05.2019 20.05.2019 03.06.2019 17.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 29.07.2019 12.08.2019 26.08.2019 09.09.2019 23.09.2019 07.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Rynek 25 Piekarnia - Kupczyk Sp.J. 1 x w m-cu   1       P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Rynek 23 POLTEXT Katarzyna Stolarczyk 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Rynek 30 Sklep wielobrnżowy-przemysłowy Barbara Więcek 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Rynek 32/1 Szymek Sławomir Szymański 1 x w m-cu   1       P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Rynek 46-5 SKAŁKA Antoni Skalski 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Rynek 36 SWEET Marzena Arasim 1 x w m-cu   1       P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Rynek 29/1A Pharmaland Medicamenti Sp. z o.o. 1 x w m-cu   1       P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                     
niezamieszkała Rzemieślnicza 5 Mechanika Pojazdowa FHU Jaruszewski 2 x w m-cu   2       W 23.10.2018 06.11.2018 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 31.12.2018 15.01.2019 29.01.2019 12.02.2019 26.02.2019 12.03.2019 26.03.2019 09.04.2019 24.04.2019 07.05.2019 21.05.2019 04.06.2019 18.06.2019 02.07.2019 16.07.2019 30.07.2019 13.08.2019 27.08.2019 10.09.2019 24.09.2019 08.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Sienkiewicza 8a „FLORIAN" 1 x w m-cu   2       W 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018 15.01.2019 12.02.2019 12.03.2019 09.04.2019 07.05.2019 04.06.2019 02.07.2019 30.07.2019 27.08.2019 24.09.2019 15.10.2019 12.02.2019 12.03.2019 09.04.2019 07.05.2019 04.06.2019 02.07.2019 30.07.2019 27.08.2019 24.09.2019 15.10.2019                                                                                                                                                                  
niezamieszkała Sikorskiego 12A-C Ewa Darmoros-Lokal Gastronomiczny 1 x w m-cu 1         T 17.05.2019 14.06.2019 12.07.2019 16.08.2019 20.09.2019 11.10.2019 


   

 
                                                                                                                                                                 
niezamieszkała Sikorskiego 20 Żłobek Miejski w Chojnowie 1 x w tyg   3       T 19.10.2018 26.10.2018 02.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 04.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 19.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Sobieskiego 2 Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze 1 x w m-cu   1       W 30.10.2018 27.11.2018 25.12.2018 22.01.2019 19.02.2019 19.03.2019 16.04.2019 14.05.2019 11.06.2019 09.07.2019 06.08.2019 03.09.2019 01.10.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Sobieskiego 2 Środowiskowy Dom Pomocy „LILIA" 2 x w m-cu   2       W 23.10.2018 06.11.2018 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 31.12.2018 15.01.2019 29.01.2019 12.02.2019 26.02.2019 12.03.2019 26.03.2019 09.04.2019 24.04.2019 07.05.2019 21.05.2019 04.06.2019 18.06.2019 02.07.2019 16.07.2019 30.07.2019 13.08.2019 27.08.2019 10.09.2019 24.09.2019 08.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Spacerowa 20 Sklep Spożywczo-Przemysłowy 3 x w m-cu       1   P 15.10.2018 22.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 11.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 20.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                                                          
niezamieszkała Szpitalna 20 Stowarzyszenie na Rzecz Chorych „NIEBIESKI PARASOL"-  1 x w tyg       3   P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Szpitalna 6 FARMED Sp. z o.o. 1 x w tyg   1       P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Szpitalna 4 PIZZERIA Alvaro Agnieszka Smoleń (NOWY KLIENT!!!) 1 x w m-cu   2       P 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019


                                                                                                                                                                                     
niezamieszkała Szpitalna b.n. Produkcja Mirosława Malik 1 x w tyg 2         P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Szpitalna 13 Pracownia Protetyki Stomatologicznej 2 x w m-cu   2       P 22.10.2018 05.11.2018 19.11.2018 03.12.2018 17.12.2018 31.12.2018 14.01.2019 28.01.2019 11.02.2019 25.02.2019 11.03.2019 25.03.2019 08.04.2019 22.04.2019 06.05.2019 20.05.2019 03.06.2019 17.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 29.07.2019 12.08.2019 26.08.2019 09.09.2019 23.09.2019 07.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Szpitalna 6 Przychodnia Rejonowa 1 x w m-cu   1       P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Ściegiennego 4 Parafia Rzymsko Katolicka 1 x w tyg   1       P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Tkacka 11b Myjnia samochodowa Iwański Roman 1 x w m-cu 1         P 15.10.2018 05.11.2018 10.12.2018 07.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 15.07.2019 12.08.2019 09.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Tulipanowa 3 "CEGLANY DWOREK" 2 x w m-cu   1       P 22.10.2018 05.11.2018 19.11.2018 03.12.2018 17.12.2018 31.12.2018 14.01.2019 28.01.2019 11.02.2019 25.02.2019 11.03.2019 25.03.2019 08.04.2019 22.04.2019 06.05.2019 20.05.2019 03.06.2019 17.06.2019 01.07.2019 15.07.2019 29.07.2019 12.08.2019 26.08.2019 09.09.2019 23.09.2019 07.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Witosa 1 Powiatowy Zespół Szkół 2 x w m-cu         1 W 23.10.2018 06.11.2018 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 31.12.2018 15.01.2019 29.01.2019 12.02.2019 26.02.2019 12.03.2019 26.03.2019 09.04.2019 24.04.2019 07.05.2019 21.05.2019 04.06.2019 18.06.2019 02.07.2019 16.07.2019 30.07.2019 13.08.2019 27.08.2019 10.09.2019 24.09.2019 08.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Witosa 32/1 "KA-BUD"  Kazimierz Czerniawski 1 x w m-cu 1         C 25.10.2018 08.11.2018 06.12.2018 03.01.2019 31.01.2019 28.02.2019 28.03.2019 26.04.2019 23.05.2019 21.06.2019 18.07.2019 16.08.2019 12.09.2019 10.10.2019 31.01.2019 28.02.2019 28.03.2019 25.04.2019 23.05.2019 20.06.2019 18.07.2019 15.08.2019 12.09.2019 10.10.2019                                                                                                                                                                  
niezamieszkała Witosa 17 Lokal użytkowy 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Witosa 7 "GER-POL" 1 x w tyg   1       P 15.10.2018 22.10.2018 29.10.2018 05.11.2018 13.11.2018 19.11.2018 26.11.2018 03.12.2018 10.12.2018 17.12.2018 24.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 14.01.2019 21.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 11.03.2019 18.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 08.04.2019 15.04.2019 22.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 13.05.2019 20.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 10.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 15.07.2019 22.07.2019 29.07.2019 05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019                                                                                       
niezamieszkała Wojska Polskiego 15 Komenda Wojewódzka Policji 1 x w tyg       1   W 23.10.2018 30.10.2018 06.11.2018 14.11.2018 20.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 18.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 08.01.2019 15.01.2019 22.01.2019 29.01.2019 05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019 16.07.2019 23.07.2019 30.07.2019 06.08.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 24.09.2019 01.10.2019 08.10.2019 15.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Wojska Polskiego 9A Paweł Olbrych 1 x w m-cu 1         C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019 10.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Wojska Polskiego 16 Powiatowy Zespół Szkół 3 x w m-cu       1   T 26.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 30.11.2018 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 22.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 12.04.2019 27.04.2019 02.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 07.06.2019 14.06.2019 28.06.2019 05.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 09.08.2019 17.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 11.10.2019                                                                                                                                              
niezamieszkała Wojska Polskiego 18 Przedszkole Miejskie nr 1 1 x w tyg       2   W 23.10.2018 30.10.2018 06.11.2018 14.11.2018 20.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 18.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 08.01.2019 15.01.2019 22.01.2019 29.01.2019 05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019 16.07.2019 23.07.2019 30.07.2019 06.08.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 24.09.2019 01.10.2019 08.10.2019 15.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Wojska Polskiego 2A Studio Fryzur "Ewelina" 1 x w m-cu 1         C 18.10.2018 16.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 04.04.2019 02.05.2019 30.05.2019 27.06.2019 25.07.2019 22.08.2019 19.09.2019 10.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Wolności 1 ROSSMANN Sp. z o.o. 1 x w tyg       1   W 16.10.2018 23.10.2018 30.10.2018 06.11.2018 14.11.2018 20.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 18.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 08.01.2019 15.01.2019 22.01.2019 29.01.2019 05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019 16.07.2019 23.07.2019 30.07.2019 06.08.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 24.09.2019 01.10.2019 08.10.2019 15.10.2019                                                                                                        
niezamieszkała Wrzosowa 6 Elektromechanika samochodowa Miszczycha Władysław 1 x w m-cu   1       P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Wyspiańskiego 1 Firma Usługowo Handlowa Auto Naprawa 1 x w m-cu 1         S 17.10.2018 15.11.2018 12.12.2018 09.01.2019 06.02.2019 06.03.2019 03.04.2019 02.05.2019 29.05.2019 26.06.2019 24.07.2019 21.08.2019 18.09.2019 16.10.2019 06.02.2019 06.03.2019 03.04.2019 01.05.2019 29.05.2019 26.06.2019 24.07.2019 21.08.2019 18.09.2019                                                                                                                                                                    
niezamieszkała Zielona 4 „INA" Iwona Nowak 2 x w m-cu       1   C 18.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 29.11.2018 13.12.2018 27.12.2018 10.01.2019 24.01.2019 07.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 19.09.2019 03.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Zielona 2 BART S.C. 2 x w m-cu 1         C 18.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 29.11.2018 13.12.2018 27.12.2018 10.01.2019 24.01.2019 07.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 19.09.2019 03.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Zielona 2 Firma Handlowa „Cieśla Market" Sp.J. 1 x w tyg       1   C 18.10.2018 25.10.2018 02.11.2018 08.11.2018 16.11.2018 22.11.2018 29.11.2018 06.12.2018 13.12.2018 20.12.2018 27.12.2018 03.01.2019 10.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 31.01.2019 07.02.2019 14.02.2019 21.02.2019 28.02.2019 07.03.2019 14.03.2019 21.03.2019 28.03.2019 04.04.2019 11.04.2019 18.04.2019 26.04.2019 02.05.2019 09.05.2019 16.05.2019 23.05.2019 30.05.2019 06.06.2019 13.06.2019 21.06.2019 27.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 18.07.2019 25.07.2019 01.08.2019 08.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 29.08.2019 05.09.2019 12.09.2019 19.09.2019 26.09.2019 03.10.2019 10.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Zielona 2 Firma Handlowo-Usługowa DANA 1 x w tyg 1         C 18.10.2018 25.10.2018 02.11.2018 08.11.2018 16.11.2018 22.11.2018 29.11.2018 06.12.2018 13.12.2018 20.12.2018 27.12.2018 03.01.2019 10.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 31.01.2019 07.02.2019 14.02.2019 21.02.2019 28.02.2019 07.03.2019 14.03.2019 21.03.2019 28.03.2019 04.04.2019 11.04.2019 18.04.2019 26.04.2019 02.05.2019 09.05.2019 16.05.2019 23.05.2019 30.05.2019 06.06.2019 13.06.2019 21.06.2019 27.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 18.07.2019 25.07.2019 01.08.2019 08.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 29.08.2019 05.09.2019 12.09.2019 19.09.2019 26.09.2019 03.10.2019 10.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Zielona 4a PHU „MARBOG" Myjnia (Poj.obok odkurzacza) 1 x w tyg   1       C 18.10.2018 25.10.2018 02.11.2018 08.11.2018 16.11.2018 22.11.2018 29.11.2018 06.12.2018 13.12.2018 20.12.2018 27.12.2018 03.01.2019 10.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 31.01.2019 07.02.2019 14.02.2019 21.02.2019 28.02.2019 07.03.2019 14.03.2019 21.03.2019 28.03.2019 04.04.2019 11.04.2019 18.04.2019 26.04.2019 02.05.2019 09.05.2019 16.05.2019 23.05.2019 30.05.2019 06.06.2019 13.06.2019 21.06.2019 27.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 18.07.2019 25.07.2019 01.08.2019 08.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 29.08.2019 05.09.2019 12.09.2019 19.09.2019 26.09.2019 03.10.2019 10.10.2019                                                                                                          
niezamieszkała Zielona 4 Restauracja Polka PHUP Malwina Szerszenowicz 2 x w m-cu 1         C 18.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 29.11.2018 13.12.2018 27.12.2018 10.01.2019 24.01.2019 07.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 19.09.2019 03.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Zielona 4 PHUP Andrzej Nowak 2 x w m-cu 1         C 18.10.2018 02.11.2018 16.11.2018 29.11.2018 13.12.2018 27.12.2018 10.01.2019 24.01.2019 07.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 18.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 19.09.2019 03.10.2019                                                                                                                                                              
niezamieszkała Zielona 4 FL Malwina Nowak 1 x w m-cu       1   C 25.10.2018 08.11.2018 06.12.2018 03.01.2019 31.01.2019 28.02.2019 28.03.2019 26.04.2019 23.05.2019 21.06.2019 18.07.2019 16.08.2019 12.09.2019 10.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Zielona 2 Usługi Transportowe 1 x w m-cu   1       C 25.10.2018 08.11.2018 06.12.2018 03.01.2019 31.01.2019 28.02.2019 28.03.2019 26.04.2019 23.05.2019 21.06.2019 18.07.2019 16.08.2019 12.09.2019 10.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Złotoryjska 2 CINETA CEBULA 1 x w m-cu 2         P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Złotoryjska 2B OPTIFEED SP. Z O.O. 1 x w m-cu   1       P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Złotoryjska 10a Gabinet Stomatologiczny Maciej Dobrucki 1 x w m-cu 1         P 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Złotoryjska 12 Zakład Mechaniki Pojazdowej Jan Boroń 1 x w m-cu 2         P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
niezamieszkała Złotoryjska Szkółka Rodzinny Ogród Działkowy „POŁUDNIE" 1 x w m-cu 1         P 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018 14.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 08.04.2019 06.05.2019 03.06.2019 01.07.2019 29.07.2019 26.08.2019 23.09.2019                                                                                                                                                                                        
niezamieszkała Złotoryjska 2B PHU ANMAR Anna Hołowińska 1 x w m-cu 2         P 29.10.2018 26.11.2018 24.12.2018 21.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 15.04.2019 13.05.2019 10.06.2019 08.07.2019 05.08.2019 02.09.2019 30.09.2019 14.10.2019                                                                                                                                                                                      
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie