Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
Uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów
 
UCHWAŁA NR XXX/156/13 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (217.28 kb)

UCHWAŁA NR XLIV/220/14 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (159.51 kb)


UCHWAŁA NR XXXII/160/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (100.98 kb)UCHWAŁA NR XXXVII/194/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów

UCHWAŁA NRXXVI/123/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (425.22 kb)
W sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXIV/176/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (321.33 kb)
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

UCHWAŁA NR XXVI/127/13 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (135.62 kb)

UCHWAŁA NR XXVIII/142/13 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (234.42 kb)

UCHWAŁA NR XXXVI/186/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki  za pojemnik o określonej pojemności 

UCHWAŁA NR XXXVII/195/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

UCHWAŁA NR XXVI/125/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności (216.22 kb)


Uchwała nr LIX/279/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (205.29 kb)

UCHWAŁA NR LXV/302/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (266.71 kb)


W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów

UCHWAŁA NR XXXIV/177/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów (1,014.56 kb)

UCHWAŁA NR XXXVII/196/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych  na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów 

UCHWAŁA NR XXVI/126/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów (2.40 Mb)

W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

             

UCHWAŁA NR XXVI/124/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 6maja 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (653.24 kb)serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie