Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Szanowni Państwo,


od dnia 01.07.2017 r. na terenie całego kraju wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Urząd Miejski w Chojnowie mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906) przypomina o obowiązku dostosowania pojemników oraz worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych do wymogów określonych przepisami prawa w terminie do dnia 1 lipca 2022 r.


Zgodnie z zapisami przywołanego wyżej rozporządzenia, zbiórkę odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2022 r. należy prowadzić wyłącznie w pojemnikach lub workach o określonej kolorystyce, z podziałem na cztery główne frakcje + odpady zmieszane (należy gromadzić w pojemnikach lub workach koloru czarnego), tj:

  • PAPIER (kolor niebieski),
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
  • BIO (kolor brązowy)
  • SZKŁO (kolor zielony)

W przypadku gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można pokryć je tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.


Niedostosowanie pojemników do powyższych wymogów w terminie do dnia 1 lipca 2022 r. może skutkować brakiem odbioru odpadów komunalnych w terminie przewidzianym harmonogramem odpadów komunalnych. Informujemy jednocześnie, że zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie uległy zmianie.


Treść Rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000906/O/D20210906.pdf


Więcej informacji na temat Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) dostępnych jest pod adresem:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jednolity-system-segregacji-odpadow

 

 (szerokość: 750 / wysokość: 530)


(szerokość: 750 / wysokość: 742)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie